Flere av Europas største banker ser ut til å ha systematisk overrapportert overskuddet i lavskattland og skatteparadiser. Samtidig kan de ha underrapportert overskuddet der de har store virksomheter for å spare skatt, ifølge ny rapport.

I rapporten, som offentliggjøres onsdag, gjennomgås resultatene til 26 europeiske storbanker i den hensikt å undersøke om de driver med aggressiv skatteplanlegging. 

Rapporten er utarbeidet av organisasjonen Tax Justice Network, et uavhengig internasjonalt nettverk som prøver å motarbeide skatteflukt ved å forske på problemstillinger knyttet til skatt, skatteparadiser og økonomisk globalisering.

Over 100 millioner euro kan ha blitt forflyttet inn eller ut av 39 land for at multinasjonale selskaper skal spare skatt, ifølge rapporten.

Kritisk Joly

- Jeg kaller det for skattedumping, sier EU-parlamentariker og tidligere korrupsjonsjeger Eva Joly.

Hun trekker paralleller mellom overskuddsflyttingen til multinasjonale selskaper og krisen Hellas befinner seg i akkurat nå.

- Dette har konsekvenser i det virkelig liv. For eksempel har ikke filialer av multinasjonale selskaper betalt skatt til Hellas. Gapet mellom hva Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker ville ha og Hellas statsminister Alexis Tsipras foreslo var bare 800 millioner euro, sier Joly.

Hun vil ha mer oppmerksomhet rundt multinasjonale selskapers skatteplanlegging - og hvilke konsekvenser det kan få.

- Vi vet at en rekke store multinasjonale selskaper omtrent ikke betaler skatt. Skattegrunnlaget som er blitt fratatt Hellas har konsekvenser i Hellas. Det er det skatteplanleggerne glemmer, der de sitter på kontorene sine og tror det er en skriveøvelse, sier Joly.

Analyserer på landnivå

Tax Justice Network har gjennomgått tallene som var innrapportert av 26 ulike EU-banker i juni 2015.

Organisasjonen har laget en oversikt over hvilke banker den mener har «høyest risikopotensiale» for kunstig å flytte overskudd til andre land hvor de er gjenstand for gunstigere skattemessig behandling. Rapporten fastslår ikke eksplisitt at bankene har bedrevet aggressiv skatteplanlegging. Ingen norske banker er gjennomgått i rapporten.

En av medforfatterne er britiske Richard Murphy, en av Storbritannias fremste skattejegere.

Flytter overskudd for å spare skatt

På den rangerte listen over bankene som Tax Justice Network mener kan ha flyttet på overskuddet sitt i den hensikt å spare skatt, står disse bankene øverst: Royal Bank of Scotland plc, Deutsche Bank, Rabobank Group, Standard Chartered plc og Barclays plc.

Rapporten tar likevel et klart forbehold om at undersøkelsene ikke “beviser” at bankene gjør dette, men gir klare indikasjoner.

- Forventningene er bekreftet, sier Eva Joly til DN om Tax Justice-rapporten.

Den er bestilt av en fraksjon av politikere fra De Grønne/European Free Alliance i EU-parlamentet, som teller 50 representanter fra 17 land og i forhandlinger fikk gjennomslag i EU-parlamentet for at bankene skulle rapportere resultatene sine land for land. 

-  Selv om det vanskelig å gjøre definitive konklusjoner basert på tall fra ett år, ser vi veldig sterke indikasjoner på overskuddsflytting hos mange av bankene, sier Joly. 

Bankene slår tilbake

OECD startet i 2012 en prosess for å få slutt på multinasjonale selskapers aggressive skatteplanlegging.

Selv om slik skatteplanlegging i utgangspunktet er lovlig, mener OECD at på det på sikt kan bidra til å uthule skattegrunnlaget.

Deutsche Bank svarer slik til påstandene i rapporten fra Tax Justice Network: «Generelt offentliggjør Deutsche Bank overskuddet i de landene hvor det er generert. Studien er en rent kvantitativ analyse og den tar ikke hensyn til andre relevante faktorer som Deutsche Banks diverse aktiviteter og forretningsdivisjoner i de respektive stedene.  I 2014 hadde Deutsche Bank Group en skattesats på  på 45,7 prosent på sin omsetning som gir en skatt tilsvatende 3,1 milliarder euro - sammenliknet med et gjenomsnittlig skattenivå på 28,5 prosent som er brukt som basis for studien. Av disse grunner tror vi at konklusjonene som dras i studien angående Deutsche Bank er unøyaktige», skriver Christian Streckert, en pressetalsperson for Deutsche Bank i en epost til DN. 

Også Rabobank er uenig med konklusjonene i rapporten:

- Etter vår oppfatning gir ikke rapporten et riktig bilde av Rabobanks innsats på dette området, skriver Rabobanks talsmann Rene Loman til DN.

Han legger til at nedgangstidene har hatt innvirkning på resultatene til Rabobank.

- Fundamentet for vår skattepolitikk er at "skatt følger business". Rabobank har drevet forretninger i Curacao siden 1978 for å støtte våre aktiviteter i det søramerikanske markedet, skriver Rabobank og legger til at den effektive skattesatsen banken forholder seg til, er i tråd med den lovpålagte satsen i alle land hvor selskapet opererer.​

De andre bankene har ikke besvart DNs henvendelse om saken.

Les også:
Asia i dag: Kinesisk børskollaps sprer seg
Hellas må søke om nytt låneprogram
Aksjestrateg: - En gedigen spekulasjonsboble som er i ferd med å sprekke  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.