Verdipapirforetakenes Forbund har nylig fått sine medlemsforetak til å gjennomgå norsk og internasjonal tegning i egenkapitalplasseringer for bedrifter som er børsnotert i Norge. Dette tallmaterialet er vanskelig tilgjengelig. Det krever manuell gjennomgang av individuelle tegningslister i hver enkelt plassering, samt kunnskap om hvem som reelt er eier bak de enkelte tegnerne.

Bildet