I sommer har flere meldt seg på i en viktig internasjonal debatt av prinsipiell karakter om dagens regelverk for skattlegging av multinasjonale selskaper. Det er bra. Det går nå et hurtigtog med G20-landene, OECD og EU i spissen for å bringe skattleggingen av multinasjonale selskaper over i det 21.