Målsetningen for Scheel-utvalget har vært å reformere skattesystemet på en måte som bidrar til økte investeringer i Norge.

Utvalget konkluderer med at lavere selskapsskatt bør prioriteres foran lavere formuesskatt. Dette til tross for at vi som har skoene på, det vil si norsk næringsliv og investorer, ofte sier det motsatte.