Dommen fra Oslo tingrett ble offentlig i ettermiddag.

I tillegg til en skattesmell på 123 millioner kroner, må Ikea dekke saksomkostningene til Skatteetaten.

Bakgrunnen for saken var en omorganisering i den norske delen av Ikea-konsernet i 2007, der de norske varehusene ble skilt ut i eget selskap. Deretter ble de kjøpt tilbake fra det nederlandske morselskapet, finansiert med et lån fra et annet Ikea-selskap i utlandet. 

Uenigheten dreier seg om selskapet hadde krav på rentefradrag i perioden 2008-2012 etter å ha betalt en milliard kroner i renter på lånet, såkalte internrenter.

Rentebetalingen reduserte Ikeas skattekostnad i perioden med 43 prosent.

Ingen fornuft

Etter tingrettens vurdering klarte ikke Ikea å påvise ”noen forretningsmessig fornuftig egenverdi ved lånearrangementet ut over å spare skatt”, går det frem av dommen. I tillegg mente dommer Kim Heger at ”formålet med lånefinansiert hjemkjøp av eiendomsmassen synes ensidig skattemessig motivert”.

Retten finner ”etter en totalvurdering av arrangementet at det vil stride mot formålet med rentefradragsreglen og den økonomiske realitet å legge til grunn rentefradrag for det konserninterne lånet”.

Les også: - Ingen garanti for at ulovlige handlinger ikke har funnet sted

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.