Er provenyhensyn viktigere enn rett skatt til rett tid? Skatteetaten må sitte igjen med en flau smak i munnen etter at en skattyter måtte helt til Høyesterett for å få fastslått noe så grunnleggende som at inntekten hans ikke kunne skattlegges to ganger.

Bakgrunnen for saken er som følger: Skatteetaten økte skattyters inntekt for 2005 etter et bokettersyn. Skattyter hevdet imidlertid at deler av denne inntekten allerede var skattlagt i 2006.