Straffer kun uriktige opplysninger

Publisert: Oppdatert:

Tilleggsskatt ilegges kun hvis skattyter har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som kan medføre skattemessige fordeler, sier forfatteren. Foto: Javad Parsa
Tilleggsskatt ilegges kun hvis skattyter har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som kan medføre skattemessige fordeler, sier forfatteren. Foto: Javad Parsa (Foto: Dagens Næringsliv)