Skatt Vest mener Moods of Norway ga urimelig gode, skattefrie rabatter på klær til sine ansatte.

Skatt Vest har derfor rettet et krav til den Stryn-baserte klesprodusenten på 18,6 millioner kroner for betaling av arbeidsgiveravgift, skatt, trygdeavgift og tilleggsskatt.

Det kommer frem i den ferske årsberetningen til Moods of Norway. Ifølge en note i regnskapet traff Skatt Vest vedtaket i februar i år, i etterkant av bokettersyn i datterselskapet Moods Retail as i 2013.

Kravet på 18,6 millioner kroner gjelder personalrabatter gitt i perioden 2009 til 2013.

Personalrabatt på varer er et utbredt frynsegode i handelsnæringen.

Rabatt på varer som produseres eller omsettes i arbeidsgivers virksomhet, regnes ikke som skattepliktig inntekt når rabatten «må anses som rimelig» og vareuttaket må anses å dekke et vanlig privat forbruk, ifølge en forskrift til skatteloven.

Daglig leder i Moods of Norway, Jan Egil Flo, mener personalrabatten på 50-60 prosent er langt innenfor loven.
Daglig leder i Moods of Norway, Jan Egil Flo, mener personalrabatten på 50-60 prosent er langt innenfor loven. (Foto: Adrian Nielsen)
– Skatt Vest mener vi har gitt for mye rabatt til våre ansatte. Vi mener vi ikke har det. Loven er veldig vag på dette og sier ikke noe om hvor mange prosent rabatt man kan gi ansatte, bare at man ikke skal tape penger. Og det har vi ikke gjort. Så vi er trygge på at kravet faller. Jurister og advokater vi har snakket med sier at vi har ting i vår favør, sier Jan Egil Flo, daglig leder i Moods of Norway, til DN.

– Personalet vårt som er pålagt å bruke våre klær får 50-60 prosent i rabatt, som er langt innenfor loven, sier Flo.

«Bruker oss som prøvekanin»

Moods Retail as klaget på vedtaket i april i år og varsler at det vil gå til sak dersom klagen ikke fører frem:

I årsberetningen heter det at både selskapet og deres advokat mener det «foreligger sannsynlighetsovervekt» for å vinne frem i skatteklagenemnda eller «eventuelt i etterfølgende domstolbehandling».

«Det er på grunnlag av dette ikke avsatt for kravet i regnskapet i 2015», heter det i årsberetningen.

Moods-sjef Jan Egil Flo sier de tror de først får svar på klagen til neste år.

– Vi tror skattevesenet bruker oss som prøvekanin for å teste om dette kan bli en sak. Det er ikke noen tidligere dommer på akkurat dette så vidt jeg vet, sier Flo.

– På grunn av taushetsplikten kan vi ikke uttale oss om enkeltsaker. På generelt grunnlag er hovedregelen at fordel ansatte får i tilknytning til arbeidsforholdet er skattepliktig inntekt. Det er enkelte unntaksregler, blant annet for personalrabatter på visse vilkår. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle om vilkårene for skattefritak for personalrabatt er oppfylt, skriver avdelingsdirektør Ketil Sørvig i Skatteetaten i en epost til DN.

For at rabatten skal anses som rimelig, skriver Sørvig, må den ikke bringe prisen under arbeidsgivers kostpris - inkludert indirekte kostnader.

– Rabatten må normalt ikke være større enn det som gis storkunder, opplyser Sørvig.

Han påpeker også at dersom rabatten først overstiger hva som anses rimelig, skattlegges fordelen ved personalrabatten fullt ut - ikke bare den delen som overstiger rimelighetsgrensen.

– Vi har ikke detaljert oversikt over hvor ofte vi har slike saker, men vi ser at det kommer spørsmål om personalrabatter og lignende problemstillinger fra tid til annen, skriver avdelingsdirektøren.

DN omtalte torsdag at Moods of Norway nå rigger om og kjøper en norsk konkurrent.

Moods of Norway hadde et underskudd på 31 millioner kroner før skatt ifjor. En kraftig valutasmell og mislykket USA-satsing har gitt et samlet underskuddet de siste to årene på 46,4 millioner kroner for den tidligere kleskometen. I toppåret 2011 hadde Moods et overskudd på nærmere 100 millioner kroner.

Når er rabatten skattefri?

I en artikkel på NHOs nettsider tar arbeidsrettsadvokat Joakim Augeli Karlsen for seg de tre vilkårene som må være oppfylt for at personalrabatt på varer kan regnes som skattefrie.

1. Rabatten må anses som rimelig

I dette ligger at ansatte ikke kan kjøpe varer for kun symbolske beløp. Ifølge Lignings-ABC, skattemyndighetenes egen håndbok, er det lagt til grunn at rabatten ikke anses rimelig om prisen de ansatte må betale etter rabatt er lavere enn arbeidsgivers kostpris inkludert indirekte kostnader, skriver Augeli Karlsen og bruker nettopp klesbransjen som eksempel:

I visse deler av for eksempel klesbransjen skulle dette tilsi at også forholdsvis generøse personalrabatter ikke beskattes. En ytterligere rettesnor i Lignings-ABC er at rabatten normalt ikke må være større enn det som gis storkunder. Vi er imidlertid ikke kjent med praksis som fastlegger prosentmessige begrensninger for hvor generøs en personalrabatt kan være før denne skattlegges.

2. Varene produseres eller omsettes  i arbeidsgivers virksomhet

Normalt vil dette vilkåret være uproblematisk ettersom det kun er «egne» varer arbeidsgiver er tjent med å tilby til ansatte til rabatterte priser, skriver Karlsen.

Grensetilfeller kan oppstå der for eksempel personalrabatt også gjelder butikker i samme konsern eller gruppe, og dermed gjelder også i selskaper en ikke direkte er ansatt i. Etter det vi er kjent med er det ikke holdepunkter som tilsier at personalrabatter i butikker eller kjeder inngår i samme konsern som den bedriften en er ansatt i, i dag anses problematisk skattemessig.

3. Varene dekker et vanlig privat forbruk

I mange tilfeller er formålet med personalrabatter ansatte i varehandelen skal få nærmere kjennskap til produktene som selges. Spesielt innenfor tekstilbransjen kan det være god markedsføring om ansatte benytter klær som selges i butikken vedkommende er ansatt i. Det må antas at det for varer som for eksempel klær og sportsutstyr skal mye til for at uttaket overstiger hva som kan anses som et vanlig privat forbruk, skriver advokaten.

Kilde: NHO Handel/Joakim Augeli Karlsen

Følg markedene med DN Investor

Les også:

- Et sykdomstegn når det offentlige ikke klarer å legge til rette for at folk får tak over hodet  

Dette avgjør hvem som blir de beste studentene dnPlus (DN+)

- Alle lager eggerøre feil  

Anbefalt av DNtv:

Disse åtte øvelsene gjør deg til en god løper
Eystein Enoksen, professor ved idrettshøgskolen, anbefaler disse teknikk- og styrkeøvelsene.
01:25
Publisert:
 

Hør siste episode av DNs podkast «Finansredaksjonen»:

​Offshore-lønninger og Statoil-kritikk, bank-konkurranse og renten:

Brexit-spesial:

DN Ekspress er et nyhetsbrev fra Dagens Næringsliv. Tips en venn om å få DN Ekspress rett i innboksen til morgenkaffen eller bussturen. Alle kan registrere seg her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.