Vil skattlegge Airbnb-leiligheter

Privatpersoner må betale både inntektsskatt og moms på inntekter fra korttidsutleie av bolig. – Viktig for å få rettferdighet, sier direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Publisert: Oppdatert:

Deleier og daglig leder Ilias El Mousaoui (28) i Oslo Apartments mener det er opplagt at jevnlig korttidsutleie av privatbolig utgjør en virksomhet, og at slik aktivitet skal være skatte- og momspliktig.
Deleier og daglig leder Ilias El Mousaoui (28) i Oslo Apartments mener det er opplagt at jevnlig korttidsutleie av privatbolig utgjør en virksomhet, og at slik aktivitet skal være skatte- og momspliktig. (Foto: Elin Høyland)