Regjeringen vil hindre skatteflukt, leser vi i Dagens Næringsliv 10. september 2014. Det høres bra ut, men frem til nå har Regjeringen og Finansdepartementet i realiteten blokkert det viktigste tiltaket som kan hindre skatteflukt, nemlig utvidet land-for-land rapportering.

ARTIKKELFORFATTEREN. Mona Thowsen, generalsekretær i Publish What You Pay (PWYP) Norge.
ARTIKKELFORFATTEREN.