– Viktige skritt i riktig retning mot mer rettferdig beskatning, sier skattedirektør Hans Christian Holte etter at OECD igår offentliggjorde sin første anbefaling til skattlegging av multinasjonale bedrifter.

Alle G20-landene har sagt seg enige i prinisppene som ble lagt frem i Paris igår ettermiddag. Til helgen skal finansministrene i G20-landene møtes i Cairns i Australia for å diskutere den videre fremdriften.

– Vi ligger foran skjema, sa Pascal Saint-Amans, lederen for OECDs skatteprosjekt etter å ha offentliggjort syv rapporter på mange hundre sider igår.

I løpet av det neste året skal OECD-sekretariatet legge frem nye åtte rapporter før et helhetlig forslag til hvordan landene skal samordne skattleggingen skal foreligge i desember.

Målet er å hindre multinasjonale selskaper i å flytte overskudd til lavskattland og slik vanne ut skattegrunnlaget. Google, Apple og Starbucks er blitt symboler på multinasjonale selskaper som benytter ulike lands skatteregler slik at de nesten slipper unna skatt. Praksisen er omstridt.

Tidskritisk

– Dette er uttrykk for et stort samlet politisk trykk i OECD for å forbedre kontrollen med internasjonal skatteplanlegging og skjevheter som har vokst frem, sier skattedirektør Holte.

Han mener OECD jobber i et uvanlig raskt tempo med konkrete og felles løsninger, og ser dette som et uttrykk for at OECD mener det er tidskritisk.

– Hvis man ikke lykkes, kan man fort få en situasjon hvor konsensusen forvitrer. Da kan man få nasjonale løsninger som ikke er så gunstig, sier Holte.

Han liker at OECD legger stor vekt på å tilgjengliggjøre reglene for nasjonale regelverk, slik at forberedelsene kan settes igang.

– Dette gir et godt grunnlag for Finansdepartementet å jobbe med, sier Holte.

Ikke Google-regler

Et av hovedspørsmålene for OECD-prosjektet har vært å avklare om det bør innføres egne regler for digitale selskaper, som Google og Amazon som ikke driver med fysisk produksjon og hvor milliardverdier kan flyttes med et tastetrykk.

Saint-Amans klargjorde igår at det ikke kommer forslag til egne skatteregler for digitale selskaper, fordi de blir umulig å avgrense.

Dermed blir it-selskapene integrert i den helhetlige løsningen.

Av de mest konkrete forslagene, var regler for hvordan man skal unngå at selskaper får doble skattefradrag for en transaksjon og slipper unna skatt i to land med skatteavtale.

Land for land

I bunn for alle forslagene ligger det en forutsetning om at selskaper i større grad må åpne bøkene for innsyn.

Det mest kontroversielle forslaget som ble lagt frem igår ligger trolig i kravet til land for land-rapportering.

– Dette er et område selskapene er veldig redde for, sa Marlies de Ruiter, leder for skatteavtaler og internprising i OECD igår.

OECD vil innføre krav om at multinasjonale selskaper må oppgi langt mer informasjon i alle land de har virksomhet i.

For hvert land vil OECD at konsernene skal oppgi samlede inntekter, resultat før skatt og inntektsskatt, betalt og periodisert. De skal også oppgi antall ansatte, kapital, tilbakeholdt overskudd og materielle verdier i hver skattejurisdiksjon de opererer i. I tillegg skal de identifisere hver enhet i konsernet som har virksomhet i hvert enkelt land, og indikere hva de driver med.

De Ruiter mente retningslinjene vil gi god hjelp til skattemyndigheter.

– Et selskap som har to ansatte, 500 millioner dollar i omsetning og som ikke betaler skatt. Det burde gi noen en pekepinn, sa hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.