–Globale selskaper som Google og Facebook vet å sette seg opp med ulike selskaper, med det mål for øye å unngå skatt. Jeg har all mulig forståelse for at norske medier reagerer på praksisen, sier leder Hans Olav Syversen (KrF) i finanskomiteen på Stortinget.