Gjeld og penger i eiendom gjør at mange av landets rikeste slapp unna med langt mindre formuesskatt enn satsen på 1,1 prosent av formuen i 2012.

Tolv av landets rikeste personer betalte bare en tredel av denne satsen, noen enda mye mindre, skriver Aftenposten.

Ifølge beregninger som professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole (NHH) har gjort sammen med kollegene Terje Rein Hansen og Guttorm Schjelderup i Norsk Senter for Skatteforskning ved NHH, betalte hotelleier Petter Stordalen bare 0,01 prosent formuesskatt i 2012. Formuen er beregnet til 9,3 milliarder kroner.

– Kapital legger til grunn en estimert verdi av hotelldriften om jeg skulle solgt selskapet til høystbydende. Jeg har eid og utviklet selskapet i snart 20 år, har ikke solgt, og derfor er bokførte verdier lave. Skattereglene gir samtidig en fordel til eiendom og virksomheter som ikke er børsnoterte, forklarer Stordalen.

Lån og eiendom "tryller bort" formuesskatten

Det er Kapitals liste over Norges rikeste i 2012 som danner grunnlaget for beregningen av den faktiske verdien av formuen til tolv kjente milliardærer. Deretter har de regnet ut hvor mye formuesskatten de faktisk betalte, utgjorde i prosent av den faktiske formuen.

Industrieier og fisker Kjell Inge Røkke hadde ifølge beregningen en skattesats på 0,8 prosent. I gjennomsnitt var den faktiske formuesskatten for de tolv milliardærene 0,35 prosent.

Grunnen til at formuesskatten i praksis blir så lav for landets rikeste personer, er ifølge Jarle Møen at formuen plasseres i eiendom. Lånefinansiering av eiendomskjøpene krymper skatten ytterligere.

I år er satsen for formuesskatt 1 prosent av ligningsformue over 1 million kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.