Før sommeren vant pokerspilleren Thomas Middelthon (33) endelig frem mot Skatteetaten. I flere år hadde han kjempet for å slippe skatt på pokergevinster han vant i år der hans utgifter til innsatser og reiser oversteg gevinstene. Da Middelthon vant frem i tingretten, anket skattemyndighetene saken inn for lagmannsretten. Etter at lagmannsretten opprettholdt tingrettens dom, har Skatteetaten valgt ikke å anke saken inn før Høyesterett. Dommen er derfor rettskraftig.

Skattedirektoratet bekrefter at saker med tilsvarende faktum som Middeltons sak, skal behandles på samme måte. Det skriver direktoratet i en epost til Dagens Næringsliv. Men Skattedirektoratet tar ikke noe eget initiativ for å se om flere enn Middelthon er blitt rammet av samme feil. Den viser til at dommen er en konkret avgjørelse.

– Hvis en skattyter ber om endring av ligningen under henvisning til denne dommen, vil anmodningen bli behandlet etter gjeldende regler om endring av ligningen, skriver Anna Lie i Skattedirektoratets rettsavdeling til DN.

Skatt nord har hatt ansvar for de aller fleste sakene knyttet til skattlegging av pokerinntekter.

– Skattedirektoratet har ikke bedt Skatt nord eller andre regioner om å gå igjennom andre pokersaker etter dommen, fortsetter hun.

Riktig skatt

Dette får Skattebetalerforeningen til å reagere.

– I den grad de har oversikten over tilsvarende saker så bør de ta dem opp på eget initiativ, så langt det er mulig innenfor reglene i ligningsloven. Ingen burde være interessert i feil resultat. De holder fanen «riktig skatt» høyt i skattesaker og det burde gjelde begge veier. Hvis det er en gruppe i skatteetaten som har jobbet med disse sakene så bør de ha en god oversikt over tidligere saker, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen til DN.

Advokat Arild Haaland førte Middelthons sak mot skattemyndighetene. Han er ikke overrasket over at Skatteetaten ikke tar opp eldre saker på eget initiativ. Men han håper dommen vil få betydning for saker som har ligget på hold både hos skattemyndighetene og i rettsvesenet.

– Her har de gjort veldig lite for å se begge sider av saken i veldig mange år. Det er bare å håpe at nå som de er blitt korrigert av rettsvesenet, så ser de med mer velvilje på andre saker der skattyter ikke har noe reelt overskudd, sier advokat Haaland i PwC.

Halv million

Middelthon har i kjølvannet av dommen fått tilbakebetalt nærmere en halv million kroner han hadde betalt for mye i skatt for årene 2005–2008. Han har også fått medhold i en annen klagesak han hadde gående knyttet til skatt på pokergevinster i 2012. Utover Middelthons egne saker, har dommen tilsynelatende ikke fått betydning for andre skattytere.

– Skattedirektoratet kjenner ikke til noen saker, skriver skattemyndighetene.

Lothe påpeker at skattytere ikke nødvendigvis fanger opp at rettsoppfatningen er blitt endret, men om man får det med seg, bør man klage.

– Da blir jo skatten riktig. Sett utenfra blir det veldig tilfeldig hvilke saker de rydder opp i, utdyper fagsjefen.

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.