Effektiv skatt på formue

Formuesskatten gir både nye og gamle penger incitamenter til å investere i risikable innovasjonsprosjekter. Det trenger Norge.

Publisert: Oppdatert:

Formuesskatten må ses i sammenheng med den øvrige kapitalbeskatningen. Et generelt prinsipp for optimal beskatning er å spre skatten på flest mulig grunnlag, skriver artikkelforfatterne.
Formuesskatten må ses i sammenheng med den øvrige kapitalbeskatningen. Et generelt prinsipp for optimal beskatning er å spre skatten på flest mulig grunnlag, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)