Regjeringens støttepartier KrF og Venstre har ikke gitt noen forhåndsløfter om å støtte finansministerens plan om å flytte skatteoppkrevingen fra kommunale kemner- og kommunekassererkontorer til statlig skatteetat for å effektivisere.

– Nei det har vi ikke. Vi er vel egentlig imot. Kommunene kan vise til gode resultater i innkrevningen. Så må det selvfølgelig gå an å drøfte effektiviseringsmuligheter, sier Hans Olav Syversen, KrFs parlamentariske leder og leder av Stortingets finanskomité.

Venstre-nestleder og finanspolitiker Terje Breivik bekrefter like ens at ingen forhåndsløfter er gitt.

– Nei. Vi er villige til å diskutere med regjeringen. Men det er et par «men». I den grad dette skal gjøres, må det knyttes tett sammen med spørsmålet om desentralisering av statlige arbeidsplasser, og til kommunereformen, sier Breivik.

To reformer

Det var mandag finansministeren la frem planen om å overføre skatteinnkrevningen fra dagens 288 kommunale kontorer med vel 1400 ansatte til skatteetaten sentralt. Ifølge Jensen er innsparingspotensialet over tid 400–500 stillinger og flere hundre millioner. Tidsplanen er ambisiøs: Skatteetaten skal utrede sine endringsbehov innen 15 november, Innen 1. mai neste år skal etatens forslag om større og færre kontorer være

ferdig, mens gjennomføring skal skje fra årsskiftet 2015/16.

Tidsplanen får både KrF, Venstre og Arbeiderpartiet til å rynke på nesen. Grunnen er regjeringens store kommunereform-plan fra tidligere i år. Denne reformen skal over en rekke år ende med færre og sterkere kommuner med nye, større oppgaver. Ap og sentrumspartiene reagerer alle på at reformert skatteoppkreving og færre oppgaver for kommunene skal presses gjennom før den store kommunereformen.

– Pussig. Jeg trodde meningen var at kommunereformen skulle gi større kommuner som skulle overta flere statlige oppgaver, ikke motsatt, sier KrFs Syversen.

– Man kan stille spørsmål om man burde se dette i kommunereform-sammenheng, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen. Ifølge Marthinsen har Ap ellers en åpen holdning til skatteinkrevingssaken og vil være med å diskutere den.

– Men vi vil se utredningene skatteetaten nå setter i gang først, sier hun.

Kravene om koordinering kan true finansministerens tidsplan. Minst like sannsynlig er det at flytting av oppgaver fra nær 300 kommunale kontorer til Jensens færre og større regionale skatteinnkrevningskontorer vil ende med lang politisk kamp om hvem som skal få de mange arbeidsplassene enkeltkommuner taper.

Todelt

En begrunnelse for endret skatteinnfordring er at «todeling» er lite rasjonelt. I dag krever staten inn moms – kommunene skatt. Todelt innkreving vil imidlertid uansett bestå. Finansdepartementet bekrefter overfor DN at kommunene fortsatt skal kreve inn den kommunal eiendomsskatten – også etter en reform.

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.