I den senere tid har det vært en rekke debattinnlegg i norske aviser som påstår at anbefalingene fra Skatteutvalget («Scheel-utvalget») hviler på en antagelse om perfekte kapitalmarkeder. Det er feil.

Ingen av utvalgets anbefalinger, hverken når det gjelder valg av bedriftsskattesystem, personbeskatningen, formuesskatten eller eierbeskatning hviler på en slik antagelse.