Dagens Næringsliv har nylig behandlet formuesskatten i flere reportasjer, og det pågår samtaler på Stortinget om reformene i skattesystemet.

Debatten om formuesskatten var i 2013 og 2014 preget av mangel på empiri. Flere forskere la teoretiske modeller til grunn for å «bevise» at formuesskatten ikke var skadelig for norskeid næringsvirksomhet i Norge.