Professorene Guttorm Schjelderup og Jarle Møen skriver i et innlegg i DN fredag 12. februar at «Pedersen hevder at formuesskatten bare har symbolsk fordelingseffekt. Var skatten symbolsk, var den vel ikke så viktig å bli kvitt?»

Jeg vet ikke om det er den naive økonomiske tenkningen eller den banale retorikken i utsagnet som er verst.