Jon Gunnar Pedersen insinuerer i DN 6. februar på nytt at debatten om formuesskatten bygger på manipulerte forskningsresultater. Han avslører at vi har veiledet to av tre masteroppgaver som vi formidlet funn fra.

Det er korrekt.

Det er en nasjonal målsetning å trekke masterstudenter inn i forskningsprosjekter, og knapt noen institusjon rekrutterer mer velegnede studenter enn NHH.

Den