Skal man tro utspillene i mediene fra regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti, er det muligens flertall på Stortinget for å avskaffe formuesbeskatningen av aksjer. Skulle det bli utfallet, vil man ha lykkes i å gjøre flertallet av Norges superrike til nullskattytere for alle praktiske formål.

Første