Prioriter arbeid, ikke bolig

Fjern rentefradraget og skattlegg boliggevinst som ikke reinvesteres i primær­bolig. Det gir 60 milliarder årlig til skattekutt på arbeid og kapital.

Publisert: Oppdatert:

En bedre vei å gå er å avvikle særfordeler som private eiendomsinvesteringer nyter godt av. Et hovedgrep bør være å utrede en hensiktsmessig måte å gevinstbeskatte privat eiendom.
En bedre vei å gå er å avvikle særfordeler som private eiendomsinvesteringer nyter godt av. Et hovedgrep bør være å utrede en hensiktsmessig måte å gevinstbeskatte privat eiendom. (Foto: Fartein Rudjord)