Scheel-utvalget ble nedsatt i mars 2013. Da var Finansdepartementet bekymret over de langsiktige utfordringene på investeringene av en lite konkurransedyktig selskapsskatt, mens næringslivet hadde mest oppmerksomhet på de kortsiktige mulighetene ved en oljepris på over 100 dollar.

Nå, nesten tre år senere, er oljeprisen redusert til en tredjedel.