En reform av formuesskatten langs de linjer som er foreslått av Alliansen for privat eierskap, har havarert i Stortinget.

Arbeiderpartiet som i utgangspunktet sa seg villig til å se på forslaget, sa i forrige uke nei.

Det har hele tiden vært vanskelig å se for seg at Stortinget skulle gi sin tilslutning til et forslag som for alle praktiske formål innebærer at formuesskatten avvikles for de mest formuende, men ikke for middelklassen.

Når