Siv Jensen møtte pressen mandag morgen for å presentere forenklinger i byråkratiet. Regjeringen vil legge ned hele systemet med kommunale kemnere i et ledd i å effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor.

Skatteoppkrevingen blir flyttet til Skatteetaten. Forslaget sendes på høring i høst, og hvis Stortinget er enig gjelder endringen fra 1. januar 2016.

- Dette vil gi mer effektiv innkreving av skatt, øker rettsikkerheten, gir mer forutsigbare tjenester og styrker Skatteetaten i kampen mot svart arbeid, mener Jensen.

Ansvaret for å fastsette, innkreve og kontrollere skatter og avgifter blir samlet i en etat. Dette kan over tid redusere antall ansatte med rundt 500, anslår departementet.

- Frigjør ressurser

- Jeg har gjennom mange år sagt at det er viktig å frigjøre ressurser. Vi frigjør med dette ressurser som kommunene trenger til å løse sine oppgaver, sier hun.

Hvordan de 500 stillingene skal spares og om noen mister jobben kan hun ikke si mer om før skattedirektoratet har utredet detaljene i forslaget.

- Men det jeg kan si er at det blir gode og skikkelige prosesser opp mot de ansattes organisasjoner. Naturlig avgang er en grunn til at dette kan gå ganske smidig. Men skal man effektivisere offentlig sektor så har det noen konsekvenser, sier Jensen.

Jensen avviser at hun tar oppgaver fra kommunene.

- Nei. Dette er ikke en kommunal oppgave. Det er en statlig oppgave som blir administrativt utført i kommenene, sier hun.

To ansatte på hvert kontor

Det er i dag 288 kommunale skatteoppkreverkontor som bruker om lag 1.415 årsverk på skatteoppkrevingen. Over 60 prosent av kontorene benytter to eller færre årsverk på oppgaven. I dag har kommunene det administrative ansvaret og Skatteetaten det faglige.

- Ved å flytte skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten kan vi få en innsparing på flere hundre millioner kroner. Dette er penger som vil kunne brukes til andre formål – hvert eneste år fremover, sier finansminister Siv Jensen.

Men hun avviser at det handler om sentralisering. Planen er å lage færre, større og faglig sterkere regionale enheter, sier hun på pressekonferansen der endringen blir presentert.

- Men vi legger opp til en god regional fordeling av oppgavene, sier Jensen.

Hun understreker at det er viktig for skatteyterne at de møtes av samme kompetanse uansett hvor de bor og at de før svar innen rimelig tid.

- Dagens struktur er bygget opp i en annen tid, der nærhet var viktig. I dag er dette oppgaver de fleste av oss vil løse via telefon eller med andre tekniske løsninger, sier finansministeren.

Redusere skattetrykket

Akkurat hvordan de sparte midlerne skal brukes vil hun ikke gå inn på, men sier flere ganger under pressekonferansen at det i tillegg til å styrke kommunale tjenester er et mål for regjeringen å redusere det samlede skattetrykket.

- En samling av dette i Skatteetaten er klart mer hensiktsmessig, både faglig, styrings- og ressursmessig, skriver departementet.

Reformen er et av flere tiltak fra Regjeringen for å modernisere og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.