Norge trenger en ny skattereform. Scheel-utvalget bekrefter at det nødvendig. Selskapsskatten er på vei ned i landene rundt oss. Det gjør det mer attraktivt å investere i andre land enn i Norge. Norge skal ikke lede an i en konkurranse om å ha lavest skatt, men trenger å senke skatten for å henge med.

Når selskapsskatten senkes, bør personskatten justeres samtidig. En lik sats på alminnelig inntekt for personer og selskaper bidrar til å motvirke skattetilpasninger. Utvalget vil senke satsene til 20 prosent og finansierer det ved å hente inn skatten på annet vis. Blant forslagene er en ny og fornuftig avgift på finansielle tjenester. Endringen i personskatten gjøres mulig først og fremst av en ny skatt som erstatter dagens toppskatt. Det hjelper også med en fornuftig opprydning i en rekke dårlig begrunnede skattefradrag, blant annet fagforeningsfradraget og fradrag for å bosette seg med lengst mulig reisevei til arbeidsplassen.

Finansnæringen protesterer. Mange vil kjempe for sitt fradrag. Også forslaget om å innføre moms på bøker og aviser og økt moms på blant annet kollektivtransport er kontroversielt. Men argumentet om bredt skattegrunnlag og lave satser er et riktig utgangspunkt for en reform også denne gang.

Mye av oppmerksomheten om utvalget handler om formuesskatt på bolig. Dagens formuesskatt vrir sparingen vekk fra arbeidsplasser og næringsliv og over mot hus og hytter. Utvalget vil at eiendom skal verdsettes likt med bankinnskudd og aksjer. Det vil gi lavere formuesskatt på innskudd og aksjer, men høyere på eiendom. Det er et godt forslag for å fjerne et av hovedproblemene med formuesskatten.

Scheel-utvalget vil beholde formuesskatten og begrunner det med fordelingspolitiske hensyn. Men utvalget viser selv til at både innføring av utbytteskatt i 2006 og utvalgets eget forslag om økt skatt på eierinntekter gjør at det fordelingspolitiske argumentet ikke står like sterkt lenger.

Det er ikke først og fremst en skattereduksjon utvalget legger frem. Det er en ominnredning. En skattereform bør også inneholde skattekutt, og da er både personskatt og formuesskatt fortsatt gode kandidater.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.