Det kan ligge an til en løsning på en av de aller mest omstridte sakene i norsk politikk – nemlig formuesskatten.

Såvel regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet som Venstre og KrF snuser på en skattemodell der boliger, hytter og annen privat formue blir skattlagt, mens bankinnskudd, sammen med aksjer og maskiner og utstyr blir definert som arbeidende kapital og fritatt for skatt.