Den blå regjeringen har konsekvent unnlatt å tallfeste hvor mye den vil redusere formuesskatten i neste statsbudsjett. Nå signaliserer Frp at bunnfradraget skal opp til to millioner kroner og at satsen minst skal ned til 0,8 prosent. Det er i så fall den største reduksjonen av formuesskatten siden år 2000.

– Vi har mye å gå på ved å øke bunnfradraget og redusere satsen, sier Hans Andreas Limi, skattepolitisk talsmann i Frp.

– Hvor stor reduksjon av formuesskatten er realistisk i dette statsbudsjettet?

– Dobling av bunnfradraget og ytterligere reduksjon av satsen med minst 0,2 prosentpoeng er høyst aktuelt. Det er en realistisk forventning, sier Limi.

Han ser for seg reduserte skatter også på andre områder.

– Mange bedrifter sier at det er viktigere å gjøre noe med formuesskatten fremfor selskapsskatten. Sannsynligvis må det bli en kombinasjon, sier han.

Ifølge Limi blir redusert formuesskatt en av de høyest prioriterte skattene for regjeringen i det nye statsbudsjettet.

Refser Ap

I går uttalte tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) til DN at formuesskatten må endres. Det får Limi til å reagere.

– Det er litt spesielt, for det er ikke så lenge siden hun satt i den rødgrønne regjeringen og kunne gjort noe med skatten. Hvis Berg-Hansen tar til orde for å gjøre noe med formuesskatten, burde ihvertfall Ap gjort noe vesentlig tidligere. De foretok en forsiktig økning av bunnfradraget, vi ser for oss at det skal gå mye raskere, sier Limi.

Han mener fordelingsaspektet ved formuesskatten er mindre viktig enn effektivitetshensyn.

– Det er viktig å huske at dette er en skatt som rammer norsk eierskap. Det dreier seg mer om vekst og verdiskaping enn om fordeling. Men samtidig skal ikke skattesystemet bidra til at det blir mange nullskattytere, sier han.

Det såkalte Scheel-utvalget er nedsatt for å komme med forslag til omlegging av skattesystemet. Utvalget kommer med sine anbefalinger 1. oktober. Da er statsbudsjettet for neste år ferdig. Deres anbefalinger må altså innarbeides i senere budsjetter.

– Endringene vi gjør i denne omgang er altså ikke et resultat av Scheel-utvalgets anbefalinger, sier Limi.

Taus om tall

Finansminister Siv Jensen bekrefter at formuesskatten skal ned, men er selv taus om tall.

– Det er ingen hemmelighet at vi er opptatt av lettelser for å stimulere til mer godt eierskap, men uten at noen blir nullskattytere. Hva som kommer i statsbudsjettet i oktober, vil jeg ikke kommentere, sier Jensen til DN.

I Høyre/Frp-regjeringens første statsbudsjett ble de rødgrønnes formuesskattesats på 1,1 prosent redusert med beskjedne 0,1 prosentpoeng. Jensen protesterer ikke mot antydninger om at det kommer større satsreduksjon enn dette i 2015-budsjettet, som er det første den blå regjeringen får fullt ansvar for.

– For med 0,1 i året vil det ta 10 år å fjerne formuesskatten?

– Ja, men mer får du ikke vite nå, sier Jensen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: Mange av de rikeste betaler lite i formuesskatt