- Jeg er alvorlig bekymret for konsekvensen av de foreslåtte endringene. Jeg tror det er en fare for at det viktige arbeidet mot økonomisk kriminalitet vil bli svekket ved at den typen saker vil tape i en løpende prioritering mot annen type kriminalitet innenfor en felles enhet som er foreslått, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

I morgen går høringsfristen for reformen om politiets særorganer ut. En reform der det er foreslått av dagens særorganstruktur skal erstattes med to enheter for etterforskingsbistand og beredskapsbistand.

Høringen kommer etter at et offentlig utvalg har kommet med en utredning om å endre på politiets særorganer. Utvalget ønsker å slå sammen Økokrim og Kripos, samt legge ned Politiets Utlendingsenhet og Utrykningspolitiet.

Som følge av sammenslåingene vil flere oppgaver bli fordelt ut i politidistriktene. Politiets særorganer består i dag av Politiets Utlendingsenhet, Utrykningspolitiet, Politihøgskolen, Økokrim og Kripos.

- Kan bli nedprioritert i distriktene

Holte frykter flere uheldige konsekvenser både ved å legge Økokrim inn under Kripos, men også det å legge Politiets Utlendingsenhet til politidistriktene.

- Det er uheldig ut fra samme vurdering. Disse to enhetene betyr mye for politiets arbeid med identitetsforvaltning og økonomisk kriminalitet i Norge i dag, sier han og legger til:

- Både i et nytt nasjonalt bistands- og etterforskningsorgan og i politidistriktene vil den samfunnsskadelige økonomiske kriminaliteten fort kunne bli nedprioritert i konkurranse med annen kriminalitet.

Bør styres nasjonalt

Selv mener han at oppgavene til særorganene bør være nasjonale.

- Spesielt med tanke på Kripos og Politiets Utlendingsenhet. Dette er områder som krever en overordnet nasjonal vurdering, der det ikke holder at det vurderes i distriktene.

I fjor ble nærpolitireformen satt i gang, som har ført til en betraktelig nedgang i antall politidistrikter. 27 politidistrikter ble redusert til 12. Holte mener ikke at den nye reformen kommer for tett på den andre, men at forslaget om endringer av politiets særorganer ikke er holdbar slik den står i dag.

- Jeg vil si at det helt klart er et behov for å se på hvordan arbeidet mot økonomisk kriminalitet og identitetstyveri håndteres og hvordan det kan styrkes. Men jeg mener likevel at utvalgets forslag går ikke i riktig retning. Det kommer ikke for tidlig, men forslagene er feil slik de står nå.(Vilkår)

Dette trikset kan spare deg for tusenlapper
Med en plug-in i nettleseren kan du få nettleverandører til å tro at du befinner deg i et annet land. Hvor du befinner deg påvirker prisen.
01:38
Publisert: