Finansminister Siv  Jensen (Frp) endrer regler  på skatte- og avgiftsområdet. Ett av områdene statsrådene tar fatt på er innsyn i skattelistene.

- For å verne om privatlivets fred og styrke skattebetalernes rettsikkerhet foreslår Regjeringen at reglene om innsyn i skattelistene strammes inn. Vi mener det er rimelig at den enkelte skattebetaler skal få vite hvem som har søkt på skatteopplysningene deres. Vi foreslår derfor at dette gjøres tilgjengelig for skattebetaler på skatteetatens hjemmesider, sier Jensen i en pressemelding,

Regjeringen foretar en gjennomgang av forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet. Målet er å gjøre skattereglene enklere.

Finansdepartementet vil i løpet av høsten ”sende et nytt og oversiktlig skatteforvaltningsregelverk på høring. Dette vil bidra til å styrke skattyters rettssikkerhet”, heter det i pressemeldingen fra Finansdepartementet.

- Jeg er også opptatt av å styrke klagebehandlingen i skattesaker. Derfor har vi sendt på høring forslag om en ny nemndsordning med et uavhengig klageorgan, sier Jensen.

Den nye skatteklagenemnda skal i følge regjeringen bidra til en effektiv behandling av klagesaker. ”Kravene til nemndmedlemmenes kompetanse styrkes, og Regjeringen foreslår at det opprettes et eget sekretariat som skal forberede klagesakene. Regjeringen ønsker også at klagenemndenes uavhengighet skal lovfestes. Høringsfristen for nytt klageorgan er 1.august 2014”, heter det i pessemeldingen fra Finansdepartementet.

I Revidert nasjonalbudsjett varsler Regjeringen også en gjennomgang av skatteetatens skattehjelpordning for å se om det er behov for å styrke ordningen.

”Skattehjelpen er et tilbud til skattebetalere med en særlig vanskelig livssituasjon og som ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser eller ivareta sine rettigheter”.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.