Advokat Geir Knutsen var tiltalt for å ha unndratt drøyt 25 millioner kroner fra beskatning fra 2005 til 2013. Han var også tiltalt for å ha unndratt merverdiavgift av en omsetning på nærmere 22 millioner kroner i årene 2006 til 2014. 

Knutsen hadde følge tiltalen i mange år fakturert kunder på siden av den offisielle omsetningen advokatfellesskapet han var en del av. Da en av kollegaene i fellesskapet oppdaget Knutsens «doble bokføring» begynte ballen å rulle.

Dommerne mener det er sannsynlig at Knutsen ville fortsatt unndragelsene om ikke en kollega hadde begynt å stille spørsmål rundt faktureringen.

Systematisk

Dommerne viser til  «det systematiske opplegget» tiltalte hadde for å unndra skatt og moms.

- Oppdagelsesrisikoen er liten, og systemet for moms og skatt er basert på tillit. Når slike samfunnsskadelige forbrytelser avsløres, må det av allmennpreventive hensyn reageres strengt, heter det i dommen. Der kommer det også frem at pengene ble brukt til å opprettholde familiens fasade med bolig og biler i luksusklassen.

Revisoren som reviderte Knutsens regnskaper hadde også reagert på den lave offisielle omsetningen.

DN har tidligere skrevet at Knutsen, da han ble avslørt, bodde i en gigantisk enebolig på Nesøya hvor han hadde et underjordisk garasjeanlegg på 300 kvadratmeter med plass til åtte biler. Ifølge dommen hadde Knutsen ti biler i alt, inkluderte Ferrari, Bentley, Mercedes og Range Rover.

Ville ha skatteamnesti

Knudsen erkjente de faktiske forholdene i tiltalen før saken kom for retten. Han mente imidlertid lenge at han ikke skulle straffes, men ha skatteamnesti ettersom han selv tok kontakt med skattemyndighetene. Under rettssaken erkjente han straffskyld.

Forsvarer Sverre E. Koch la ned påstand om at retten skulle utsette fastsettelse av straff med en prøvetid på to år. Han argumenterte for at klienten kvalifiserte til straffeutmålingsutsettelse fordi Knutsen hadde bidratt til såkalt "frivillig retting" av ligningen. Aktor Hans Lyder Haare la ned påstand om fire års fengsel.

Ifølge straffeloven skal en tiltalt som bidrar til å oppklare saken, ha strafferabatt. Imidlertid mener retten at Knutsen, til tross for at han engasjerte revisor for å gjennomgå tallene og selv samarbeidet med skatteetaten og politiet, kun skal få begrenset rabatt. Retten mener Knutsen hadde egeninteresse av å samarbeide, ettersom han lenge mente seg berettiget til skatteamnesti.

De tre dommerne i tingretten kom til at 3 år og 8 måneders fengsel er en passende straff for forholdene. Knutsen ble også dømt til å betale saksomkostninger med 15.000 kroner.

Av dommen kommer det også frem at den tidligere advokaten ikke har betalt tilbake noe av den unndratte skatten eller momsen i tiltaleperioden, til tross for at han har innrømmet forholdene.

Skjerpende

I dommen kommer det videre frem at dommerne mener det er en rekke skjerpende forhold. Knutsen brukte konas konto og utsatte dermed henne for anmeldelse og straff. Videre mener retten at Knutsens handlinger rammer advokatstanden, noe som også regnes som skjerpende.

Retten trekker også frem en epost Knutsen sendte til sine kontorfeller etter at han var avslørt og de øvrige advokatene hadde pålagt han å informere sin revisor. Ifølge retten forsøkte Knutsen å presse kontorfellene til å droppe kravet om å informere revisoren. Knutsen skriver at de i verste fall kan få «en bitteliten ripe i lakken» om saken ble oppdaget, mens han kan ende i fengsel, miste advokatbevillingen og det kunne føre til konsekvenser for familien.

I kjølvannet av at Knutsens skatteundragelser ble avslørt, meldte revisoren han til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. I vår ble Knutsen fratatt advokatbevillingen.

Knutsens forsvarer, Sverre E. Koch, skriver i en epost til DN at hans klient definitivt komemr til å anke dommen.

Les mer her: Knutsen anker skattedom

Les også DNs artikkel om Avskiltede advokater magasinetPlus

DN kommer tilbake med mer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.