Hvor uetisk må et selskap være når det kommer til å medvirke til skatteunndragelse og bruke skatteparadis, for å bli utelukket fra det norske Oljefondet? Dette ønsker vi i Tax Justice Network–Norge å få svar på. Derfor sendte vi før helgen et brev til Etikkrådet der vi ber om at de vurderer å utelukke «skatteetikk-verstingen» Credit Suisse fra fondet.

For