Odd Nerdrum er idømt ett år og åtte måneder fengselsstraff av Borgarting lagmannsrett for tre tilfeller av skattesvik. Ett år av straffen er ubetinget og betyr at maleren må sitte åtte måneder bak lås og slå. Retten kom frem til at fengselsstraffen burde reduseres på grunn av sakens lange forløp og på grunn av Nerdrums kroniske sykdom. Samtidig ble straffen redusert fra forrige runde da Nerdrum fikk to år og ti måneder i straffeutmålingen. Forsvarer John Christian Elden er svært fornøyd med at dommen nå samsvarer med det Nedrum selv hele tiden har hevdet.

- Nå er alle enige om hva som er faktum og det gjør at denne dommen er god. Uenigheten er hvorvidt Nerdrum skulle skattet til Island eller Norge, og der må vi akseptere at lagmannsretten mener det skulle blitt skattet til Norge, sier Elden.

Skattemyndighetene mente opprinnelig at Odd Nerdrum unndro over ti millioner kroner fra kunstsalg i USA ved å gjemme penger i en bankboks i Østerrike. Nå slår dommen fast at det er 900.000 dollar som var innom bankboksen som skulle vært skattet i Norge. Pengene ble isteden skattet til Island og til feil tid. Nerdrum har hele tiden hevdet sin uskyld og saken har vært gjennom både tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. Høyesterett opphevet ifjor fengselsdommen fordi domsgrunnene viste seg å være mangelfulle i etterkant av en artikkelserie om Nedrums skatteoppgjør som ble skrevet av Dagbladet.

- Hvordan ser Nerdrum på at han må sone 8 måneder i fengsel?

- Det er jo ikke noe han ser frem til. Men det er en kortere straff enn forrige gang og en slik straff byr på muligheter for hjemmesoning eller andre løsninger som ikke vil kvele ham, sier Elden som snakket med sin klient rett etter at dommen ble avsagt.

Også aktor Asbjørg Lykkjen er fornøyd med dommen.

- Jeg synes dommen er god fordi retten har fått med seg det vesentlige, nemlig hvor mange ganger forklaringene har forandret seg og hvor motstridende de har vært. At straffen blir redusert er forståelig gitt alle de stegene man har måttet ta for å komme hit, sier Lykkjen.

Nedrum selv hevder at pengene i bankboksen i Østerrike skulle stå der fordi malingen på nærmere 40 av hans malerier var begynt å renne, og han og galleriet i USA fryktet erstatningskrav.

– Jeg var livredd og følte et enormt ansvar. Hver gang jeg fikk beskjed om at nye malerier var skadet, var det som et skudd i siden, sa Nerdrum da saken gikk for Borgarting lagsmannsrett i mai.

Dette var altså andre runde i Borgarting lagmannsrett, men utfallet ble det samme, men med redusert straff for Nerdrum.

Nedrum har også et sivilt søksmål gående i rettssystemet som dreier seg om unndragelse av skatt. Nedrum har saksøkt Skatt øst etter at han ble etterlignet for inntektsårene 1998–2002 og pålagt å skatte av 14 millioner kroner. Nerdrum tapte i Oslo tingrett, men anket til Borgarting lagmannsrett. Da en del av inntektene viste seg å være skattet for i Norge, ble beløpet redusert med vel 3,5 millioner kroner. I april ble Nerdrum i lagmannsretten likevel dømt til å skatte av inntekter på vel ti millioner kroner. Denne saken har Nedrum anket til Høyesterett.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.