Nylig ble det rabalder da lektor Simon Malkenes leste en lett anonymisert skildring fra en helt vanlig skoletime. Han ville å sette søkelys på ordningen med fritt skolevalg. Han skulle prøvd spørretimen. Og ordningen med fritt folkevalgt-valg.

President T. smeller klubben i bordet.

– Stortingets møte er lovlig satt, sier hun.