Et musikkorps marsjerte på den andre siden av Pollen i Arendal. Det var likevel ikke det samme. Kvelden før var byen rammet av Per Sandberg. Nå hadde han tatt med seg kjæresten, raseriet og samlivsbruddet og reist videre. Ingen visste hvor han skulle opptre neste gang.

Hornmusikken bar over Pollen til en mann som satt på dekket til en båt og ble intervjuet.

– Jeg er så glad det året er bak meg, sa han.