Kjell Rusti.
Kjell Rusti.
- Norske ledere er alt for lite strategiske og kontinuerlige i arbeidet med it, sier sjef i Dataforeningen, Kjell Rusti.

For lite kunnskap
Sammen med analyseselskapet Rambøll har Dataforeningen undersøkt 500 norske private og offentlige virksomheters bruk av it i rapporten "It i praksis".

Konklusjonen er klar: Kunnskapen om hvordan it anvendes og utnyttes er for liten i Norge.

- Her er det et enormt potensiale for forbedring og effektivisering. Spesielt innen offentlig sektor ser man at ledere mangler it-kompetanse, sier underdirektør Ejvind Jørgensen i Rambøll management.

- Vi er for konservative
Rusti mener norske ledere både i privat og offentlig sektor må engasjere seg i it-bruken i større grad, og gi området en viktigere strategisk posisjon i virksomheten.

Ofte blir it preget av dugnadsånd og prosjekter.

Rambøll-undersøkelsen viser at 85 prosent av norske it-ledere mener det er en barriære for utviklingen at toppsjefene har manglende kompetanse på it.

- Vi får den endringen og innovasjonen i bedriftene som vi fortjener. Vi sitter med en konservativ holdning, vi vil ikke forandre på måten vi jobber på og holder på gamle rutiner. Dette er sjefenes ansvar, sier Rusti.

Farlig utvikling
I tillegg satser norske bedrifter lite på å øke it-kompetansen hos medarbeiderene, ifølge undersøkelsen. Det er lite villighet til å bruke ressurser på kompetansebygging.

- Dette er meget farlig. Det bør gå et signal til både ledere og opinion om at man satse på vedlikehold og utvikling av kompetanse, sier Rusti.

Dataforeningen vil i tiden som kommer stille norske ledere i offentlig og privat sektor til veggs gjennom å presentere funnene i undersøkelsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.