Denne uken la Utdanningsdirektoratet frem resultatene fra ungdomstrinnets nasjonale prøver 2014.

I oktober ble alle elever i åttende og niende trinn i Norge testet i sine kunnskaper i engelsk, regning og lesing.

Gjennomsnittsresultatet blant elevene i hele landet er skalert slik at det skal vise 50 poeng.

Oslo er fylket som kommer best ut av resultatene, med et gjennomsnitt på 54,2 poeng.

Finmark er fylket som kommer dårligst ut av prøveresultatene, med et gjennomsnitt på 49,4 poeng (se fylkesoversikt nederst i saken).

- At Oslo-elevene gjør det bra er ikke tilfeldig. Det er et resultat av systematisk og målrettet arbeid med lesing og regning på alle skoler over mange år. I systematisk arbeid menes at skolene har klare mål for hva man kan vente at elevene skal oppnå og setter inn tiltakene der, sier utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo kommune.

Ifølge henne får elever som har utfordringer særlig oppfølging, og det iverksettes særlige tiltak for elever som trenger større utfordringer.

Best i Oslo

Nordberg skole er skolen som gjør det best i Oslo. Skolen har et gjennomsnitt på hele ni poeng over landsnittet.

Rektor Jan Heidel ved Nordberg skole er fornøyd med resultatene, men peker på at dette kun er en av flere målepunkter.

- Jeg syns det er gledelig og veldig moro. Når det er sagt så er jo dette én målestasjon på veien, som sammen med mange andre gir oss et grunnlag for å hjelpe den enkelte elev. At det er akkurat disse som blir offentliggjort såpass grundig er ålreit for oss. Men det er langt fra det eneste målepunktet vi har på elevene, sier Heidel.

Skoleledelsen vektlegger likevel resultatene. Ifølge Heidel indikerer resultatene hvor de skal sette inn støtet både for dem som er svake og for dem som er på topp.

Skille mellom øst og vest

Rektoren peker på at Nordberg i flere år har ligget på toppen av resultatlistene, og at det har med skolens beliggenhet å gjøre.

- Vi har ligget på topp fem lenge. Det har å gjøre med området vi er en del av. Nordre Aker er det området i landet som har størst tetthet av akademikere. Det er klart at det å lykkes i utdanningssammenheng er veldig viktig for både foresatte og elever her hos oss, sier Heidel.

Flere av de beste skolene i Oslo ligger nord-vest i hovedstaden. Dette mener utdanningsdirektør Søgnen først og fremst skyldes språkproblemer.

- 40 prosent av våre elever i grunnskolen har en flerkulturell bakgrunn. Halvparten av disse trenger spesiell språkopplæring for å kunne snakke og lese godt nok norsk. Elever på noen skoler østover, for eksempel i Groruddalen, er like flinke i utgangspunktet, men de kan norsk for dårlig, sier Søgnen.

Hun peker på at regneoppgaver både til eksamen og nasjonaleprøver er leseoppgaver.

- Når du er svak i norsk og skal klare mange regneoppgaver på 90 minutter da hjelper det ikke å være flink i regning fordi språket hindrer deg. Derfor er jobb nummer én at elevene lærer norsk allerede i barnehagen slik at språket ikke blir et hinder for å bli en god leser eller flink i regning, sier hun.

Søk opp din skole, og sammenlign den med de andre skolene i kommunen, fylket og landet (saken fortsetter under søket).

Jenter flinkest i lesing, gutter i regning

Resultatene viser at guttene presterer bedre enn jentene i regning. Derimot er det motsatt når det gjelder lesing, her presterer jentene best.

Kjønnsforskjellene er i tråd med resultatene fra tidligere nasjonale prøver.

Ifølge Søgnen er det ikke så store kjønnsforskjeller når det gjelder regning, i tillegg mener hun dette vil jevne seg ut.

- Det som er gledelig er at på studier universiteter og høyskoler der du må ha tung realfagkompetanse for eksempel på en del studier på NTNU og medisin så er jenter til dels i flertall, sier hun.

Når det gjelder lesing peker Søgnen på at jenter er mer hobbylesere enn gutter.

- Gutter sitter foran skjermen med dataspill. De lærer seg konsentrasjon og strategi, så det er ikke bare bortkastet tid, men jentene leser nok mer og er mindre interesserte i dataspill. Det er viktig at lærerne tar hensyn til elevenes ulike interesser når de velger fagstoff, understreker utdanningsdirektøren.

Se oversikt over fylkene her:

 

Les også:

NHH og BI rykker opp i ny rangering

 

Flyr til himmels på statens regning

Planla eksklusiv NHH-klubb med 4000 kroner i medlemsavgift (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.