Statoils bensinstasjonselskap ,Statoil Fuel & Retail, gjorde det svakere enn ventet i fjorårets siste kvartal.

Selskapet fikk et driftsresultat på 329 millioner kroner i fjerde kvartal mot 465 millioner kroner i samme periode året før, ifølge kvartalsrapporten som selskapet la frem tirsdag.

På forhånd var det ventet et driftsresultat på 417 millioner kroner.

Resultatet før skatt kom imidlertid inn litt i overkant av forventningene.

Resultatene i fjerde kvartal ble ifølge selskapet påvirket av lav bruttofortjeneste per liter drivstoff i Sentral- og Øst-Europa. I Skandinavia var den underliggende bruttofortjenesten per liter drivstoff 65 øre, mot 63 øre i 2010.

I kvartalet gjorde selskapet en nedskrivning av verdien av drivstoffvarelageret fra tidligere perioder. Rapportert bruttofortjeneste per liter drivstoff i Skandinavia ble derfor lavere enn i samme periode året før. Drivstoffsalget i fjerde kvartal 2010 var uvanlig høyt grunnet streng kulde som medførte salg av drivstoff til fyring.

«Utfordrende år»
- 2011 var et utfordrende år med høye priser på raffinerte oljeprodukter og intensivert konkurranse i enkelte av våre viktige vekstmarkeder. Det solide årsresultatet understreker at virksomheten er robust og i stand til å stå i mot volatilitet i markedet. Dette skyldes først og fremst de ansattes høye kompetanse og gode innsats, sier Jacob Schram, konsernsjef i Statoil Fuel & Retail, i en melding fra selskapet.

Samlet sett økte bruttofortjenesten per liter drivstoff i 2011 sammenlignet med året før. Bedringen skyldes bedre marginstyring og gunstig utvikling i prisene på raffinerte oljeprodukter i andre kvartal.

Tolv nye bensinstasjoner ble åpnet i løpet av året, hvorav tre ble åpnet i fjerde kvartal. Schram opplyser i meldingen at selskapet i år vil utvide stasjonsnettverket ytterligere i regionen .

I Sentral- og Øst-Europa førte lavere bruttofortjeneste fra drivstoff, butikksalg og andre produkter til en nedgang i bruttofortjenesten i fjerde kvartal 2011 sammenlignet med samme kvartal i 2010.

«Konkurransen var utfordrende også i fjerde kvartal som følge av at ledende aktører unnlot å øke pumpeprisene. På tross av en positiv utvikling gjennom kvartalet, ble bruttofortjenesten per liter drivstoff noe lavere enn tilsvarende kvartal året før. Nedgangen mot fjoråret skyldes også valutaeffekter. Underliggende bruttofortjeneste fra convenience var høyere i fjerde kvartal som en følge av høyere omsetning», opplyser selskapet i meldingen.

Styret i Statoil Fuel & Retail ASA foreslår å betale ut 50 prosent av selskapets resultat per aksje for 2011 som utbytte, tilsvarende 1,80 norske kroner per aksje.