Kalkulatoren beregner virkningene på inflasjonen, og din lønn og renteøkonomi i tre år fremover, basert på Statistisk sentralbyrås siste prognoser for en del økonomiske nøkkeltall.

Tallene som ligger til grunn i kalkulatoren er forhåndsinnlagt med tallene fra Statistisk sentralbyrå, men du kan endre disse tallene hvis du vil.

Du kan legge inn lønn for én eller to personer. Skatten blir beregnet for 2011. I de tre neste årene tar skattberegningen hensyn til lønnsendringene, og renteendringene.



(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.