Inntjeningen i det norske aksjemarkedet strupes av økt konkurranse og fraværende investorer. Flere meglerhus tjente ikke penger i tredje kvartal (se sidesak).
statistikkavvist å ville nedbemanne
Disse tjener penger
De største guttene i klassen holder imidlertid hodet godt over vannet. Og det er de corporate-drevne husene som utmerker seg.

De privateide foretakene holder kortene tett til brystet, men etter hva DN.no erfarer gikk både Pareto, SEB Enskilda og Arctic i pluss i tredje kvartal. ABG Sundal Collier, som er børsnotert, rapporterte nylig positive tall, men er milevis unna gamle høyder.

DnB Nor Markets kan også vise positiv bunnlinje, men er godt hjulpet av økte inntekter fra valuta- og rentehandel, selv om også corporate-inntektene er svakt opp.

Toppsjef Atle Vereide i SEB Enskilda er fornøyd med at selskapet driver lønnsomt i et meget krevende marked

- Resultatmessig har ikke tredje kvartal vært noe å skryte av på noen som helst måte, men det bærer preg av at markedet er som det er. Samtidig så tjener vi penger, og det er jo bra det. Inntrykket ellers er jo at dét ikke nødvendigvis er situasjonen hos alle, sier Vereide til DN.no.

- Strukturell endring
Markedet svekker seg både som følge av konjunkturelle og strukturelle effekter. De «fantastiske tidene» forut for finanskrisen i 2006 og 2007, har Vereide derfor vanskelig å se for seg vil vende tilbake.

Han tror fremtiden kommer til å fordre at man enten er en fullservice-aktør, som er en del av et større system for å kunne «trekke veksel på hele verdikjeden», eller en nisjeaktør med en mindre kostnadsbase. Han tror at det vil være krevende å være i en «mellom-posisjon».

- Vi får jo håpe at det kan bli noe bedre underliggende markeder, men vi tror også at det er en strukturell endring som vi må ta inn over oss, både på måten vi organiserer oss og utfører jobben vår på. Det er større krav til å jobbe på tvers av litt flere produktvarianter, og vi ser jo fordelen av at SEB har en corporate og investmentbank-kultur hvor vi har mange felles interesser og muligheter til å tilby en rekke tilleggstjenester som finansieringsløsninger og risikoavlastning mot kundebasen, sier han.

Resultatmessig har ikke tredje kvartal vært noe å skryte av. Atle Vereide
Venter konsolidering
Det massive fallet i aksjehandelen har satt meglerbordets verdi på agendaen. Ingen meglerhus kan over tid la aksjemegling være ulønnsom, selv om den strategiske interessen i å kunne plassere emisjoner og hente kapital, er åpenbar. Vereide peker på at den strategiske verdien dels vil være avhengig av hvem som er eier, og dels om betalingsviljen er stor nok. Han tror dagens marked vil fremtvinge konsolidering.

- Man er jo nødt til å ha en viss inntektsbase for å huse et slikt tilbud. Da er det vel naturlig å tenke seg at enten så blir man en nisjeaktør med en noe mindre kostnadsbase, eller så er man en fullserviceaktør. Men da trenger man også et større inntektsgrunnlag. Jeg tror derfor vi kommer til å få en viss konsolidering i den bransjen vi er i, sier Vereide.

SEB har en «relativt stor pipeline» av prosjekter på corporate-siden innen fusjoner og oppkjøp, men også på kapitalinnhentingssiden, ifølge Vereide. Sistnevnte avhenger imidlertid av mer stabile aksjemarkeder, og han er mer positiv med tanke året som kommer.

- Når markedene på et eller annet tidspunkt har stabilisert seg, ser vi gjerne at det blir ny aktivitet i innhenting av egen- og fremmedkapital igjen. Vi har også styrket vår coporatevirksomhet gjennom flere rekrutteringer det siste halve året og er derfor nøkternt optimistiske for 2012, sier han.

Ingen nedbemanning
Meglerhuset har ikke gjort noen spesielle tiltak på bemanningssiden. De har heller ingen planer om det.

- Det er klart vi ser over kostnadene våre generelt sett, og noe av det skjer i forbindelse med at vi integrerer virksomheten tettere med SEB Enskilda globalt og gjennom et tettere samarbeid med banken i Norge. Det gir oss blant annet tilgang til en større verktøykasse innenfor Securities Finance og vi har ambisjoner om vel så mye inntektssynergier som kostnadssynergier, sier han.

- Vanskelig
ABG Sundal Collier så sitt resultat bli gruset i tredje kvartal. Usikkerheten rundt gjeldssituasjonen i Europa og oppbremsingen i den globale veksten holdt mange investorer borte fra markedet, ifølge meglerhuset. Samtidig blir kampen hardere om de oppdrag som finnes i markedet.

 

- Det er vanskelig å produsere gode resultater når markedet er så lite aktivt som det er nå, sier administrerende direktør Knut Brundtland i ABG til DN.no.

Kraftig resultatsmell
Meglerhuset, som har vært blant de mest innbringende i bransjen, klarte med sine 300 ansatte kun å produsere et overskudd på 10 millioner kroner i tredje kvartal. Det er en femtedel av nivået i samme periode i fjor.

Bonusandelen i perioden var 4,4 millioner kroner, en nedgang på 93 prosent målt mot samme tid i fjor. Derfor gjøres det markedstilpasninger, ifølge toppsjefen.

- Jeg har sagt at vi har tatt kostnadstiltak i tredje kvartal og vi fortsetter i fjerde kvartal. Vi må passe på at vi har en kostnadsbase som er robust i forhold til det markedet vi er inne i, samtidig som vi må beskytte våre posisjoner produktmessig og geografisk. Det betyr at vi kan ikke kutte vesentlig i bemanning uten at det går utover produktet vårt, sier han og avkrefter at meglerhuset har ansettelsesstopp.

Det har ikke lyktes DN.no å få kommentarer fra ledelsen i Pareto Securities og Arctic Securities.

Les også:
Bonusfesten over i Sundal Collier

<b>Meglerhus i dundrende minus</b>

Bråstans for meglerhusene

Full stans for meglerhusenes pengemaskin
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.