Prisen på Nordsjø-olje har steget opp mot ti dollar fatet den siste måneden. Til tross for store olje- og produktlagre og mye ledig produksjonskapasitet blant Opec-landene, stanget oljeprisen igår mot 96 dollar fatet.

En stor andel norske bedrifter, landets økonomi og vår felles fremtid via Oljefondet utvikler seg med relasjon til oljeprisen. Er den høy går det bra, er den lav sliter vi mer. Er den for høy er det heller ikke bra.

- Oljeprisene går inn i en farlig sone for den globale økonomien. Kostnaden av oljeimport blir en trussel for gjeninnhentingen av økonomien. Dette er et varsel for oljekonsumerende land og for oljeprodusentene, sier sjeføkonom Fatih Birol IEA til FT.

DN.no har spurt fire oljeanalytikere om deres forventninger til utviklingen i oljeprisen fremover. Analytikerne tar også for seg det de mener vil være de viktigste driverne for oljeprisen.

Se video i toppen av saken.

Torbjørn Kjus, oljeanalytiker i DnB Nor Markets:

- Vi tror at oljeprisene vil holde seg i et intervall mellom 80 og 100 amerikanske dollar per fat de neste to årene, med snittpris på 85 dollar fatet for 2011 og 95 dollar fatet for 2012. Vårt estimat for 2011 har faktisk stått uendret i over to år nå, og vi har ikke sett noen grunn til å endre dette, sier Kjus.

- I perioden 2012-2015 tror vi oljeprisene vil stige kraftig for å rasjonere etterspørselen i OECD. Årsaken til dette er at produksjonsveksten utenfor OPEC antagelig vil stige saktere enn etterspørselen vil øke i land utenfor OECD. Dette vil føre til at OPEC begynner å spise av sin reservekapasitet gjennom økt produksjon, sier han.

  Den virkelige prisstigningen kommer ikke før Opecs reservekapasitet er kraftig redusert. Dette tror Kjus vil skje en eller annen gang mellom 2012 og 2015.

- Det store spørsmålet blir dermed hva som vokser fortest av etterspørsel utenfor OECD eller produksjonen utenfor Opec. Vi i DnB Nor Markets tror at det er den første av disse to som kommer til å vokse raskest.

Bjarne Schieldrop, oljeanalytiker SEB Enskilda.

Schieldrop er noe mer tilbakeholden i sine spådommer for utviklingen i oljeprisen.

– Vi mener at oljeprisen vil ligge mellom 85 og 90 dollar fatet for de neste fem årene. De som har høyest oljeprisprognoser har typisk som prognose at oljeproduksjonen i land utenfor OPEC faller samtidig som global oljekonsumvekst overrasker på oppsiden. I et slikt scenarie vil Opecs reservekapasitet fort kunne falle til et lavt nivå tilsvarende perioden under 2000-tallet der Opec totalt mistet kontrollen over oljeprisen. Dette er selvfølgelig et fullt mulig utfall, men det er ikke hva som prises inn i forwardprisene for øyeblikket og det er heller ikke vår prognose avslutter Schieldrop.

 Thina Saltvedt, oljeanalytiker Nordea Markets

- Vi venter en mer moderat vekstoppgang i verdensøkonomien neste år, men så vil den ta seg opp igjen i 2012. Dette setter linjene for hvordan vi ser for oss veksten i oljeetterspørselen – en mer moderat vekst i 2011, men så kan etterspørselen få et godt løft igjen 2012 med den økonomiske vekstoppgangen, sier Saltvedt og fortsetter:

-Vi lager egentlig ikke prisprognose for en periode på mer enn ut 2012, men etter vår mening vil økende vekst, levestandard og økt handel bidra til å øke behovet for olje. Vi venter en pris på 86 dollar per fat eller mer neste år og 102 dollar fatet for 2012.

Når investeringskuttene slår ut for fullt i produksjonen rundt 2013 og etterspørselsveksten er på god vei opp venter vi at oljeprisene vil kunne øke kraftig. I verste fall kan vi se prisene bevege seg opp mot 150 dollar fatet rundt 2013. Opecs reservekapasitet er ventet å reduseres betraktelig mot slutten av 2011 og ut i 2012, avslutter Saltvedt.

 Trond Omdal, oljeanalytiker Arctic Securities.

Omdal har følgende forventninger for oljeprisen fremover:

- I 2011 forventer vi 100 dollar fatet; i 2012 120 dollar fatet; i 2013 140 dollar fatet; i 2014 95 dollar fatet og i 2015 100 dollar fatet.

Arctic har hatt prognosene for 2011 og 2012 uendret siden november 2008, forteller Omdal.

-Fortsatt energiintensiv økonomisk vekst fra fremvoksende økonomier og begrensninger i tilgang på nye oljeressurser, tilsa en kortere nedgangssyklus for olje selv etter en så omfattende økonomisk krise som finanskrisen i 2008. Økt oljeetterspørsel spesielt fra fremvoksende økonomier, fallende produksjon fra modne felt og petroleumsbassenger, manglende investeringer og tilgang til reserver i oljerike regioner som Midtøsten, og høyere kostnader for nye felt og produksjon vil være viktige drivere for oljeprisen i tiden fremover, sier Omdal.

- Produksjonskapasiteten utenfor Opec vil flate ut 2012-2015, og innenfor Opec er det primært Irak som vil kunne øke produksjonen frem mot 2015 . Dersom etterspørselen etter olje fortsetter å øke i 2011-13 vil vi se Opecs reelle overskuddskapasitet under 2 millioner fat per dag allerede i 2013, avslutter Omdal.

I dag står Brent-oljen i nær 93 dollar fatet.

Se video i toppen av saken.

Hvordan tror du oljeprisen vil utvikle seg og hvorfor? Diskuter saken under!

OLJEPRISEN 2011: Hvem har glede av høy oljepris og hvem bør grue seg? Hva skal til for å nå nye prishøyder? Se videointervjuet med oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets under.

Les også: Opec nekter for oljeprisproblem (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.