- Internett er ikke lenger bare en underholdningskanal, bredbånd har endret folks medie- og kommunikasjonsvaner, sier Dag Andersen i TNS Gallup.

Endrede vaner
Bredbånd, som installeres i stadig flere norske hjem, gir nye bruks- og holdningsmønstre i mediehverdagen.

Spesielt blant de unge er det tydelig at det er kommet ny prioriteringer.

Mens nordmenn flest mener tv, avis, radio er viktigere enn internett, er rekkefølgen annerledes hos de yngre aldersgruppene.

Her oppgis tv og internett som de desidert viktigste mediekanalene.

Dette oppgir nordmenn som viktigste mediekanal, i prosent:

Økt bruk av nye tjenester
Ser man på de mellom 15 og 29 år, svarer 69 prosent at de bruker chatteprogrammer som Messenger, mens bruken blant nettbrukere generelt her er 33 prosent.

De samme tendensene ser man på nedlasting av filmer, musikk og bruken av live-radio på nettet, der de under 30 leder an bruken.

- Spørsmålet er om de unge tar med seg disse vanene når de blir eldre, og dermed vil forme mediehverdagen videre, sier Andersen.

Mer nyttig med internett
For bare få å siden oppga 39 prosent at de opplevde stor nytteverdi av å bruke internett. I den ferske Interbuss-undersøkelsen er dette tallet oppe i 65 prosent.

- Følesen av nytteverdi øker kraftig, sier Andersen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.