I vår kom Finanstilsynet med en beskjed til alle landets banker: Stram igjen pengesekken!

Bankene ble bedt om å ikke gi ut lån over 90 prosent av kjøpesum uten at lånetager stilte noen som helst form for sikkerhet.

Atle Melø fra Hemne utenfor Trondheim og hans forlovede fikk i mars fullt boliglån av lokalbanken uten å vise noen som helst form for sikkerhet. Lånet ble til slutt på to millioner kroner, og utgjorde 105 prosent av kjøpesummen. Det var kun dager før den nye forskriften til landets banker ble sendt ut fra Finanstilsynet.

 

- Skal mye til
- Det er ikke ofte jeg hører om noen som får låne 100 prosent av kjøpesummen. Heller ikke 105 prosent for den saks skyld. Det måtte en lokalbank til, sier leder i Efinans Andre Schjelderup, som formidler boliglån og har lang erf#229 med boligfinansiering.

Privatøkonomiekspert Rolf Mæhle i Finansnæringens Fellesorganisasjon tror de nye retningslinjene vil gjøre det vanskeligere å få fullt lån til boligkjøp.

- Finanstilsynets retningslinjer innebærer intet forbud, men vårt inntrykk er at det i dag skal relativt mye til for å få 100 prosent lånefinansiering av et boligkjøp. I hvert fall uten tilleggssikkerhet i form av enten kausjon eller tilleggspant, sier Mæhle.

 

Les også: Mest belånt i verden

- Mange sa nei
Men selvom Finanstilsynet har strammet inn, peker ekspertene på at det i gitte tilfeller er mulig å låne 100 prosent av kjøpesummen.

Schjelderup i Efinans forteller at man etter endringene fra Finanstilsynet ikke kan regne med å få lånt hele kjøpesummen i banken uten å stille noe som helst som sikkerhet til lånet. Og skal man stille med tilleggssikkerhet, må det være i nærmeste familie.

Atle Melø bekrefter at dette var et gjennomgående tema i bankene som avslo søknaden til han og forloveden:

- Vi henvendte oss til fire store, landsdekkende banker som holder til i Trondheim, men fikk blankt avslag av alle sammen, sier han.

DN.no/kalkulator:
Sjekk her hvor mye du kan låne

Så mye dyrere blir lånet

Grunnen til avslaget var ifølge Melø mangel på egenkapital, som i dette tilfellet ville være på 400.000 kroner av kjøpesummen, eller sikkerhet i annen bolig. Han og forloveden hadde leid i to år, og nettopp det tror han er av grunnene til at Sparebanken Hemne godtok lånesøknaden fra det kommende ekteparet.

- Selv var jeg inne i siste semester av jusstudiene, men de la vekt på at vi hadde klart å betale husleien som var på 12.000 kroner i to år.

Arild Schjelderup i Efinans påpeker at de som skal ta opp lån i 9 av 10 tilfeller må ha tilleggssikkerhet hos foreldrene sine:

- Tilleggssikkerhet er ikke hva det engang var, så bankene godtar ikke lenger tilleggssikkerhet langt ut i slekten.

Les også: - Boligen gjør deg aldri mer rik

Inntekten avgjør
Banken vektlegger to ting når du søker om lån, mener Arild Schjelderup. Inntekt og sikkerhet er to avgjørende faktorer som avgjør om et lån blir innvilget eller ikke.

- Har du vært siviløkonom i to år er inntektspotensialet mye større enn om du har vært frisør i ti år, og fortsatt tjener det samme, sier Schjelderup.

Rolf Mæhle mener også at god inntekt er avgjørende for om man får lån eller ikke.

- I enkelttilfeller kan det være gode grunner til å innvilge 100 prosent finansiering uten tilleggssikkerhet, sier han.

Mæhle trekker frem et eksempel hvor lånetaker har en særlig god og sikker inntekt, noe som gir en sterk betjeningsevne, eller at han eller hun har sikre utsikter til arv eller gave.

- Men som hovedregel vil låntaker måtte stille opp med egenkapital eller tilleggssikkerhet, sier han.

Mæhle mener en positiv effekt av de nye retningslinjene er at man har fått et større fokus på verdien av egenkapital. Jo større andel egenkapital, jo lavere blir de løpende eierkostnadene - og lavere blir risikoen ved at et eventuelt boligprisfall spiser opp egenkapitalen. Samtidig retter han en pekefinger til de som stadig spår stigende boligpriser.

- I Norge later vi til å tro at boligprisene vokser inn i himmelen, men vi vet at boligprisene svinger mye, ikke minst på kort sikt. Husk at et førstegangskjøp av bolig gjerne er kortsiktig. Lav egenkapital og et markert kortsiktig prisfall kan dermed sette låntaker i en vanskelig situasjon, sier Mæhle.

Atle Melø var student da han fikk innvilget lånet, men hadde akkurat fått jobb i et advokatfirma som ville gi en sikker inntekt da studietiden var over.

- Hadde vi hatt mulighet til å stille sikkerhet for lånet, kunne vi ta opp 2,5 milioner kroner. Jeg ba om et tilbud uten, og fikk da et lån på to millioner kroner uten sikkerhet i form for kausjon eller egenkapital utover sikkerhet i boligen vi kjøpte, sier Melø.

- Snakk med kommunen
Rolf Mæhle anbefaler de som skal søke om lån som ikke har egenkapital eller tilleggssikkerhet om å oppsøke kommunene og be om å bli vurdert i forhold til Husbankens startlansordning.

- Med et startlån på toppen, og ordinær bankfinansiering i bunn, kan døren inn i boligmarkedet likevel åpne seg, sier han.

Arild Schjelderup trekker frem BSU-ordningen som en stor fordel for unge som så smått skal begynne å spare.

- BSU er en glimrende ordning som hjelper unge til å få en god start på sin boligeierkarriere, sier han.

Også Mæhle trekker frem ordningen, og beskriver den som et suverent egenkapitalsinstrument. Samtidig trekker han frem fire store fordeler ved å spare i BSU:

- Man oppnår en betydelig skattefordel, bankenes beste lånerenter, lettere tilgang til boliglån og mindre sårbarhet ved et boligprisfall, sier Mæhle.

Atle Melø anbefaler de som skal søke om lån om å forberede seg godt.

- Ta med dokumentasjon på lønn og din private økonomi. Det gir et godt og seriøst inntrykk, sier Melø.

Les også: - Boligen gjør deg aldri mer rik

Bremsen på for mindre leiligheter
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.