Glem dyre kurs og innleide coacher. Det enkle er det beste for å skape et godt arbeidsmiljø.

Gunilla Resare har vært med på å bygge opp kunnskapsbedriften SAS Institute, som ifjor toppet listen på kåringen Great place to work, og havnet på ti på topp over Europas beste arbeidsplasser.  

Som markedsdirektør i konsulentselskapet Gapgemini jobber hun også mye med hvordan man tiltrekker seg talenter - og beholder dem.

Her er hennes ti beste tips for hva som skaper et godt sted å jobbe.- Vær tydelig på virksomhetens strategi, og kommuniser den igjen, igjen og igjen. Benytt gjerne et godt it-verktøy for å synliggjøre strategien og måloppnåelsen. For eksempel er balanced scorecard løsninger ypperlige til dette.- De fleste virksomheter har halvårlige eller årlige medarbeidersamtaler. Det er lett å glemme at det er den kontinuerlige og daglige oppfølgingen og hva som skjer mellom disse strukturerte samtalene som er avgjørende. Mistrivsel og lignende forhold bør ikke få lov til å utvikle seg, men ryddes opp i med en gang.

- Vår skandinaviske lederstil, som preges av uformellhet, gjør at ansatte trives bedre. Sjefer med åpen-dør- policy og som tar seg tid til å slå av en uformell prat og involvere seg i hvordan det går med de forskjellige prosjektene. Dette belønnes med at trivselen på arbeidsplassen øker.

- Det er uheldig når de ansatte må lese avisen for å følge med på hva som skjer internt i virksomheten. Opprett prosesser hvor selskapet sikrer at kommunikasjonen går den riktige veien. Det er uheldig for virksomheten og virksomhetskulturen når jungeltelegrafen er den mest effektive informasjonskilden. Vær så åpen som mulig.- Mange hjerner tenker bedre enn få. Oppfordre til innspill, diskusjoner og fri utveksling av synspunkter. Stimulér de ansatte til å involvere seg, det frigjør kreativitet og øker motivasjonen. Utfordringen er å sette strek for diskusjonen når beslutningen til slutt er tatt.

- Menn, kvinner, unge, gamle, norske og utenlandske – mangfold skaper videre vyer og økt kunnskap både for virksomheten og for den enkelte ansatte. Tilrettelegg for et inkluderende miljø som stimulerer hverandres styrker.

- Et godt rennomè styrker fellesskapet og stolthetsfølelsen. Klar CSR- strategi (CSR- corporate social responsibility) virker motiverende. Angi klare etiske og moraliske retningslinjer, ta ansvar for og ha et bevisst forhold til klimautfordringer, i tillegg til å vise et sosialt engasjement.- Helhetstenking – i gode og onde dager - er av stor betydning i arbeidet med å ta vare på de ansatte. Helsefremmende tiltak og forebyggende arbeid er en veldig god investering. Dersom noe først skjer, er det også avgjørende med gode støtteordninger. God oppfølging fra virksomhetens side kutter ikke bare ned antall potensielle sykemeldninger, det kan faktisk redusere lengden på en sykemelding.

- Stadig flere etterspør fleksibilitet, en slags frihet under ansvar. Små barn, gamle foreldre eller nye familiekonstellasjoner – den moderne kunnskapsmedarbeider kan være i livssituasjoner som kan kreve noen timer av ”prime time” arbeidstid. Tilrettelegging for resultatet og ikke antall timer i kjernetid, blir satt veldig stor pris på av dem som trenger det. Økt forståelse og fleksibilitet fra virksomheten belønnes ofte av de ansatte med at både kvaliteten på arbeidet øker, og at lojaliteten til arbeidsplassen øker.

- Diverse goder gjør sitt for å skape trivsel på arbeidsplassen. Men det går ikke å erstatte godt lederskap med en fruktkurv. Ekstra god kaffe på jobben, massasje og meditasjon i arbeidstiden og firmahytter er noen av de mest populære godene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.