Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, mener den lave gassprisen taler for at man fokuserer mer på oljeproduksjonen.

- Når oljeselskaper forlater et felt på norsk sokkel så ligger i gjennomsnitt 54 prosent av oljen igjen i feltene. Ett virkemiddel for økt oljeutvinning er å bruke gass som trykkstøtte, sier Osmundsen til DN Energi.

Oljeutvinning er nemlig avhengig av reservoartrykk. Trykket faller når man utvinner olje, og injeksjon av gass kan kompensere for dette trykkfallet.

Bedre å ha gassen i banken
Oljeproduksjonen på norsk sokkel har passert toppen, mens gassproduksjonen fremdeles er stigende.

Tabellen under viser andelen olje og gass produsert på norsk sokkel. Trenden er klar: Gassen utgjør en stadig større andel. Kilde: SSB

 

Men for tiden er gassprisen svært lav. Osmundsen mener at det nå kan være bedre å ha gassen liggende til prisen tar seg opp.

- I stedet for passivt å holde igjen gass ved lave priser kan man injisere og få opp olje som er bra priset. I tillegg gir dette en oppbev#229 av gass til gassprisene tar seg opp igjen, mener Osmundsen.

Vent med gassen, ta ut oljen
Gassprisen forventes å ta seg opp, men dette vil kunne ta noe tid.

- I perioder oppstår det betydelige prisforskjeller mellom olje og gass. Vi har en slik situasjon nå i 2010. Økt produksjon av flytende gass (LNG) og kullagsgass (CBM), ny skifergassproduksjon i USA og lavere etterspørsel på grunn av finanskrisen har tvunget gassprisene nedover, sier Osmundsen.

Han peker på at gassprisen relativt til oljeprisen oppgis å ha falt fra 70 prosent til 40 prosent. På kort og mellomlang sikt vil det da kunne være lønnsomt å øke omfanget av gassinjeksjon i norske reservoar som trykkstøtte for å få opp en større andel av oljen.

-Gassen er driveren for olje
Bente Nyland , direktør i Oljedirektoratet (OD) , mener også at det er viktig å være oppmerksom på at økt uttak av gass fra felt kan føre til at det blir vanskeligere å få ut oljen , som for tiden har en betydelig bedre markedspris.

- Vi i OD ser hele veien på gass/olje-forholdet, der er Troll et eksempel. Det er viktig at selskapene ikke tar ut for mye gass i utgangspunktet, fordi man da ødelegger for framtidig produksjon av olje, fordi gassen er driveren på olje. Tar man ut for mye gass, så mister oljen trykket, og du får ut mindre. Så det er viktig å se på hvor mye gassen er verdt i i forhold til oljen. Er man villig til å ta gassen og vite at oljen da blir liggende? Noen ganger er det fornuftig, andre ganger så sier vi i OD at: "Nei, nå må dere vurdere oljen før dere tar ut gassen", sier Nyland til DN.no.

Nyland mener at gassinjeksjon kan være et aktuelt virkemiddel for å få økt utvinning fra feltene:

- Gassinjeksjon er det andre viktige middelet etter det å bore brønner for å øke utvinningsgraden fra sokkelen, sier Nyland.

Statoil vurderer ulike løsninger
Gassinjeksjon vil være et aktuelt alternativ i store felt der selskaper som Statoil opererer, men selskapet ønsker ikke å gå mer konkret inn i sine planer foreløpig.

- Vi arbeider aktivt for å sikre en effektiv utvinning av ressursene på norsk sokkel, og benytter i den sammenheng ulike metoder for trykkstøtte. I utgangspunktet vil spørsmål om gassinjeksjon være regulert av produksjonstillatelsen. For vår del, vil det være mange ulike forhold som inngår i vurderingene knyttet til vår gassproduksjon, og vi ønsker av kommersielle og reservoarmessige hensyn ikke gå mer konkret inn i disse faktorene. En stor del av vår gassproduksjon er for øvrig knyttet opp til langsiktige kontrakter og leveranseforpliktelser, sier Jannik Lindbæk, informasjonsdirektør i Statoil til DN.no.

Les også: Gassen rammer Norges oljeverdier

LNG på Shtokman forblir en drøm

Oljemilliardene flommer inn til Petoro

Spår skifergass-revolusjon

Regjeringen kan gå på milliardsmell

Kina kan bli Klondyke (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.