Beate Jelstad
Beate Jelstad
Det er det indre som teller.

I hvert fall er det viktig for trivsel og prestasjoner på jobben.

- Indre motivasjon gir gode prestasjoner og resultater både i ideelle og kommersielle organisasjoner, sier Beate Jelstad.

I en ny doktorgradsavhandling om ledelse ved Norges Handelshøyskole, påviser hun et knippe faktorer som påvirker indre motivasjon.

Vedvarende motivasjon
Med indre motivasjon menes at kilden til motivasjon ligger i selve arbeidsoppgaven - at oppgavene er morsomme, interessante og meningsfylte.

Med ytre motivasjon menes at kilden til motivasjonen ligger utenfor arbeidsoppgaven. Man har jobben fordi den tilbyr barnehageplass, fordi det er gode bonusordninger, høy lønn eller andre insentivordninger.

- For ledere er det en fordel å ha medarbeidere med indre motivasjon, som er en mer vedvarende motivasjon enn ytre motivasjon, som kan være mer kortsiktig, sier Jelstad.

Fravær av kontroll
Jelstad har påvist tre faktorer, som uavhengig av hverandre, styrker indre motivasjon: Jobbautonomi, sosial tilhørighet og mestringsopplevelse.

Jobbautonomi er den sterkeste faktoren. Det vil si fravær av kontroll og detaljstyring, det at man selv kan påvirke hvordan arbeidsoppgavene skal utføres.

- Det har også stor positiv innvirkning på indre motivasjon om jeg som medarbeider kan ta initiativ, og selv får bestemme hvordan jeg skal gjøre oppgavene. Da blir de mer lystbetont, noe som igjen fører til bedre ytelse, sier Jelstad.

Ledere kan bidra til jobbautonomi ved å legge til rette for valgmuligheter og oppmuntre medarbeidere til å ta initiativ.

Mestringsopplevelse
Den andre faktoren som gir indre motivasjon er mestringsopplevelse, også kalt kompetanseopplevelse.

- Jeg opplever at jeg mestrer det. Det at jeg får det til gjør det gøy, og da yter jeg, forklarer Jelstad.

Ledere gir medarbeiderne opplevelse av mestring ved å gi tilbakemeldinger og utfordringer.

- Det kan være positive tilbakemeldinger, så vel som konstruktiv kritikk. Begge deler kan føre til mestring, slik at jeg klarer oppgaven neste gang. Konstruktive tilbakemeldinger er bedre enn ingen tilbakemeldinger, sier Jelstad.

Forskeren mener det er viktig at sjefen gir den ansatte passende utfordringer.

- Hvis noen får altfor vanskelige oppgaver, får de ikke mestringsopplevelsen. Da blir det verken interessant eller gøy, forklarer Jelstad.

Reduserer turn over
Den tredje av faktorene som Jelstad mener gir indre motivasjon, er sosial tilhørighet.

- Liker jeg folk på jobben, får jeg en følelse av tilhørighet. Det sosiale er meget viktig både for prestasjonen – eller ytelsen - og redusert turnover. Er det et dårlig sosialt miljø, øker sannsynligheten for at folk slutter, viser mine funn, sier Jelstad.

Ledere kan legge til rette for sosial tilhørighet og et godt miljø ved å bry seg og vise respekt, forklarer hun.

Overvurderer ytre motivasjon
Undersøkelsen er gjennomført ved et kommersielt og et ikke-kommersielt helseforetak i Norge.

- Ettersom indre motivasjon er en kilde til gode prestasjoner både i kommersielle så vel som i ideelle organisasjoner, vil det være viktig for ledere å ha fokus på å støtte opp under indre motivasjon uavhengig av organisasjonstype, sier Jelstad, som ikke ser bort fra at en del organisasjoner overvurderer behovet for ytre incentiver.

Er du enig? Diskuter saken under!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.