Aker kontrollerer allerede 72,34 prosent av aksjene i FPSO-selskapet Aker Floating Production gjennom Converto Capital Fund, men nå vil de ha alle selskapets eiendeler under full og direkte Aker-kontroll i et nytt selskap med arbeidstittelen LeaseCo.

Begrunnelsen er delvis at Aker Floating Production trenger penger og delvis at Aker asa vil samle sine skipseiendeler i et selskap.

- Vi vil etablere LeaseCo som et selvstendig selskap som skal inngå langsiktige bareboat-kontrakter for kvalitetsskip med solide motparter, sier Øyvind Eriksen.

Som en del av selskapets første fase inngås bareboat charterkontrakter med båtene ”Aker Wayfarer”, ”Geco Triton” og ”Dhirubhai-1” i tillegg til at selskapet har obligasjonseksponering mot ti produktankere gjennom eierskapet i American Shipping Company.

Minoritetseiere
Det som står i veien for en rask effektuering av det Eriksen kaller en arbeidsskisse, er minoritetseiere som kontrollerer 27,7 prosent av aksjene i Aker Floating Production. Fusjonsforslaget innebærer at det nyopprettede selskapet vil være det overtagende selskapet i fusjonen, og minoritetsaksjonærene i Aker Floating Production tilbys oppgjør i Aker asa-aksjer.

Kjell Inge Røkkes selskaper har en historie med problemfylte innløsinger av minoritetsaksjonærer og store diskusjoner rundt verdsettelse av selskapene. De mange oppgjørene har ført til at det går rykter om en Røkke-rabatt på aksjene i selskaper der han er storaksjonær.

Les mer: Rundlurt av Røkke (2009) og Røkke må i retten igjen (2005)

Øyvind Eriksen mener de denne gangen skal unngå slike problemstillinger. Dessuten lover han allerede på skissestadiet at andre skal vurdere verdiene i selskapene, selv om de børsnoterte aksjene blir priset i markedet hver eneste dag.

- For det første har vi på forhånd lagt opp klare retningslinjer for hvordan denne typen transaksjoner skal håndteres. De skal vi etterleve til punkt og prikke. For det andre så er vi opptatt av å på forhånd etablere full åpenhet om, ikke bare hvilke beslutninger som er tatt, men om hva som det arbeides med. Og for det tredje kommer vi i Aker asa til å bestrebe oss på at minoritetsaksjonærer både i Floating Production og i Aker asa blir korrekt og godt ivaretatt, sier Eriksen, og legger til.

- De kan være trygge på det gjennom blant annet eksterne verdsettelser som blir innhentet til tross for at dette dreier seg om børsnoterte aksjer.

Venter ikke debatt
- Har dere oversikt over hvem de er, og grunn til å tro at det skal gå i orden?

- Ja, vi har oversikt over aksjonærene i alle våre selskaper. Jeg har ikke selv snakket med aksjonærer, men jeg mener at det tilbudet vi gir aksjonærene i Floating Production er veldig godt, og vår erf#229 er at aksjonærer er profesjonelle og rasjonelle. Når de ser tilbudet og tar standpunkt til det, så vil de få tilbud om å være med som aksjonærer i Aker asa, eller få en enda mer likvid aksje enn de har i dag om de ønsker å avhende sin investering, sier han.

- Så du forventer ikke en ny debatt om verdisetting?

- Det er ihvertfall ingen grunn til at det skal bli det, mener Eriksen.

Aker eier også en andel av noen mye omtalte skip gjennom Aker Solutions eierskap i Aker Oilfield Services. Da Aker Solutuons tok over dette selskapet skapte verdsettelsen store debatter om Røkkes nærståendetransaksjoner.

Les mer : Røkkes superdeal (2009)

Skyr nærståendetransaksjoner
Øyvind Eriksen sier det ikke er aktuelt å ta inn eiendeler fra Aker Solutions i selskapet.

- Vi prøver å begrense antallet transaksjoner med Aker Solutions mest mulig, sa Eriksen under dagen presentasjon.

Det gjelder blant annet alt utstyret som er ombord i Aker Wayfarer. Finansdirektør Trond Brandsrud understreker at det også gjelder båtene i Oilfield Services.

- Det ligger ingen føringer der. Det er en egen prosess i Aker Solutions, og det selskapet har en strategiprosess på hvordan de skal utvikle det virksomhetsområdet, sier Brandsrud.

- Så du tror ikke at de båtene kommer til å ende opp i LeaseCo på sikt?

- Jeg har ikke grunn til å tro enten det ene eller det andre. Det er ikke tema for oss i øyeblikket, og det bruker vi ikke energi på, sier han, og understreker at de heller ikke har kontroll nok i Aker Solutions til å bestemme det selv.

- Vi eier indirekte 28-29 prosent av Aker Solution, så vi har jo ikke herredømme over det. Om det skulle være en smart løsning, så er jo det en ganske tung prosess i forhold til nærstående transaksjoner, sier han.

Store verdier
Aker utelukker ikke at det kan bli aktuelt å hente egenkapital i markedet fremover og antyder at selskapet skal vokse gjennom transaksjoner med tredjepart.

Basert på årets tre første måneder vil selskapet ha et helårs Ebitda-resultat på 1,2 milliarder kroner. Selskapet vil ha bruttoeiendeler på 11,7 milliarder kroner og rentebærende ekstern gjeld på 8,0 milliarder.

Les også: Det norske redder Røkke (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.