CV - Curriculum Vitae - skal gi en oversiktlig og lettfattelig informasjon om utdanning og tidligere erfaring. Målet er at arbeidsgiver raskt skal kunne danne seg et bilde av bakgrunnen din.

Husk å lage en oversiktlig CV, og husk at visse standardelementer må være med:

Personalia

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon (privat, jobb og mobil)
 • Eventuell e-postadresse


Du kan også ta med fødselsår, sivilstatus og eventuelle barn.

Det vanligste er en kronologisk CV, men en kompetansebasert CV kan også fungere bra i en del tilfeller. Vurdér om du skal ta med en kort innledning etter dine personalia, der du kort sammenfatter hvorfor du søker stillingen og hva som gjør deg attraktiv.

Arbeidserfaring og prakis på CV-en

Husk omvendt kronologi, start med den siste jobben først. Hvis du kommer rett fra utdanning, setter du utdanning opp før arbeidserfaring.

Må være med:

 • Tidspunkt, bruk måned og år eller eventuelt bare årstall
 • Arbeidsgiver
 • Stillingstittel

Kan være med:

 • Arbeidsoppgaver (i stikkordsform)

Utdanningpå CV-en

Omvendt kronologi også her, start med den siste utdanningen først. Det er vanlig å sløyfe grunnskole og ofte videregående skole, dersom dette er en forutsetning for den videre utdanningen som en har tatt.

Må være med:

 • Tidspunkt, bruk måned og år eller eventuelt bare årstall
 • Skole/utdanningsinstitusjon
 • Fag eller navn på utdanning

Kan være med:

 • Tittel/navn på oppgaver eller fordypningsområder


Følgende momenter kan også være med i CV-en:

 • Kurs/kursvirksomhet (hvis relevante for stillingen)
 • Verv (viser at du er villig til å ta på deg ansvar)
 • Språkkunnskaper (skriv hvilket nivå du er på i de ulike språkene)
 • IT-kunnskaper (hvis relevant for stillingen)
 • Interesser (gir et bilde av deg som person)
 • Referanser (NB: Det er viktig at referansepersonene er forespurt før de blir oppgitt i søknaden)
 • Hull i arbeidskarrieren eller i utdanningen (ikke lyv!)
 • Utforming (en spennende utformet CV kan skille seg fra mengden)
 • Bilde av deg selv


CV og søknad skal utfylle hverandre, og de skal alltid sendes sammen. CV-en gir en fullstendig oversikt over din bakgrunn, og i søknaden bør du trekke frem det som er spesielt relevant for den enkelte jobben.

Kommer din spisskompetanse tydelig frem, eller drukner den i "allsidighet"? Allsidighet er bra, men våg å satse på å fremheve dine største fortrinn i CV-en.

Skal du legge CV-en inn i en database på internett, bør du sørge for å få med kjente forkortelser som sikrer deg treff på dine kompetanseområder.

Husk: Du skal kunne underbygge alt du skriver i CV-en. Den skal være en god reklame for deg selv, og god reklame er ærlig og positiv!

(Kilder: Aetat.no, karrierelink.no)

Les også:

 

- Dårlige jobbannonser gir middelmådige søkere  

- Ingenting er så lite tiltalende som en ung person som ikke lærer av feilene sine  

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.