Dommen i søksmålet fra Christen Sveaas mot Insignia ble forkynt til partene torsdag ettermiddag. For Sveaas er det en knusende dom: Luksusbilforhandler Insignia as frifinnes, og Sveaas må betale saksomkostninger på 90.000 kroner.

Sveaas krevde Insignia for et depositum på 109.986 etter å ha kansellert en avtale om å kjøpe en Range Rover Sport med mye ekstrautstyr til 2,1 millioner kroner. Dette kravet fant tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad altså urimelig.

- Jeg er ikke overrasket, dette hadde vi regnet med. Men det er gledelig å få det bekreftet, sier Mads Dessen, stabssjef i Insignia.

Vinneren taper 80.000 kroner

Men for Dessen og Insignia er det et stort skår i gleden: Dommeren mener advokatene på begge sider har overdrevet hvor mye tid som var nødvendig å bruke på saken. Sveaas må derfor kun dekke 90.000 kroner av Insignias saksomkostninger, som til sammen beløp seg til 168.475 kroner. Søksmålet fra Sveaas kostet dermed bilforhandleren nær 80.000 kroner.

- Det er forferdelig synd at det skal være sånn, særlig når vi er den som har blitt påført dette av en annen part, sier Dessen.

- Vi vinner og blir tilkjent saksomkostninger, men de er ikke er i tråd med de reelle kostnadene. Her har dommeren gjort seg opp en mening om hva advokatsalæret burde være, sier Dessen.

Advokatene får refs av dommeren

«Retten finner at salæret som er krevet er svært høyt. (...) Samlet omkostningskrav fra begge prosessfullmektigene utgjør (...) kr 429.775, altså nesten fire ganger tvistebeløpet», skriver dommeren.

«Saken gikk over én dag i retten. Faktum var oversiktlig og i det vesentlige ikke omtvistet. Det ble ikke ført vitner utover partsforklaringer. De juridiske problemstililngene saken reseit var også oversiktlige og ikke spesielt kompliserte», fortsetter hun.

- Jeg synes det er beklagelig at vi ikke får alt sammen. Sveaas har trukket min klient for retten helt grunnløst, sier Insignias advokat Steinar Backe.

- Det er ofte slik at beløpet ikke avgjør hvor komplisert saken er. Dette krevde mye arbeid og forberedelse. I forbrukerkjøp er det ofte små beløp men komplekse juridiske problemstillinger, sier Backe.

Heller ikke Sveaas' advokat Håkon Ustaheim er enig i dommerens vurdering av at advokatsalærene var unødvendig høye.

- Jeg merker meg jo at advokatenes kostnader var nærmest identiske, og at ingen av partene hadde innvendinger mot den annen parts kostnader. Jeg kan ikke se at denne side har arbeidet noe unødig, sier Ustaheim.

Sveaas vil vurdere å anke

Da saken var oppe i Oslo tingrett for to uker siden sa Christen Sveaas til DN at søksmålet mot Insignia var en prinsippsak som ikke handlet om penger. Sveaas var ikke tilgjengelig for kommentar torsdag ettermiddag, og advokat Ustaheim har ikke rukket å lese dommen i detalj.

- Jeg ser imidlertid at retten har kommet til at Insignia er frifunnet, og må få diskutert dette med min klient. Men jeg vil anta at Sveaas mener at retten har anvendt rettsreglene uriktig og vurdert bevisene uriktig, og at man derfor vil vurdere en anke, sier Ustaheim.

- Jeg vil ikke si jeg frykter det, jeg tror han vil ta til fornuft, svarer Mads Dessen i Insignia.

- Hvis han hører på råd fra sine jurister vil det nok ikke bli noen ankesak. Han har jo ressurser til å dra det så langt han vil, men jeg synes det er pussig om han anker, sier Dessen.

I kveld holder Insignia åpning av nye lokaler. Et tap på nær 80.000 kroner til tross, seiren i søksmålet fra Sveaas gir ekstra grunn til feiring, forteller Dessen.

- Dette er en god grunn til å sprette en ekstra champagneflaske, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.