Bergen Group fikk et driftsresultat på 29,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2008, mot 44,7 millioner kroner i samme kvartal året før.

Det opplyses i en pressemelding fredag.

Resultatet før skatt ble 18,7 millioner kroner, mot et resultat på 34,2 millioner i året før og 29,4 millioner i tredje kvartal 2008. Omsetning ble 1.384 millioner kroner (796).

Selskapets ordreportefølje indikerer en omsetning på over fem milliarder kroner i 2009 og EBITDA-marginen ventes bedre i 2009 enn i 2008.

"I 2009 vil fokus være på videreutvikling av selskapets forretningsområder. interne prosesser for bedre prosjektstyring, felles utnyttelse av kompetanse og sterkere økonomistyring skal gi større slagkraft i markedet og styrket lønnsomhet. Videre vil det fokuseres på økt markedsorientering innenfor alle forretningsområdene", heter det i rapporten.

Ordrereserven var på 6,8 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, mens ordreinngangen i fjerde kvartal var på 484 millioner kroner.Bergen Group