Regjeringen har vedtatt ny forskrift som samordner livsoppholdssatsene for gjeldsordning og utleggstrekk.  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne(FrP) vil rydde opp på gjeldsområdet, og fremmer forslag om å kutte i livsoppholdssatsene for personer i gjeldsordning.

Mens en enslig person i gjeldsordning i dag har 10715 kroner etter at boutgifter er betalt, vil satsen fra 1. juli bli redusert til 7890 kroner.

Skal betale gjelden sin

De nye satsene skal kun gjelde for nye saker, ikke for etablerte gjeldsordninger eller utleggstrekk.

- Det er viktig å bevare gjeldsordningen som en allment akseptert og trygg ordning for de som kommer i gjeldsproblemer. Derfor har det vært viktig å sørge for at personer som kommer inn under ordningen faktisk nedbetaler deler av gjelden sin. På den bakgrunn fremmer regjeringen forslag om å justere og samordne livsoppholdssatsene, sier Horne.

Horne mener dagens satser har svekket ordningens legitimitet og fremstått som urimelig for andre personer med svak økonomi og høy gjeldsbelastning.

Dagens satser tilsvarer 85 prosent av minstepensjon i 2010. I 2013 var det 3159 gjeldsordningssaker, og de siste årene har antallet saker vært økende. Siden loven om gjeldsordning kom i 1993 har 50.000 nordmenn vært i gjeldsordning.

Likt utleggstrekk

I tillegg til å kutte i livsoppholdssatsene, vil regjeringen også samordne hvordan namsmenn bruker utleggstrekk.

Mens noen namsmenn har brukt sosialhjelpssatser har andre brukt gjeldsordningssatsene, som har skapt stor variasjon i hvor mye personer i gjeldsordning blir trukket. Nå skal de nye livsoppholdssatsene brukes som utgangspunkt.

- Personer som skylder penger og trekkes i lønn får større forutsigbarhet, sier Horne.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.